Specjalność

TRANSPORT W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
Tryb: Niestacjonarne Zapisz się

Celem specjalności transport w sytuacjach kryzysowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej na skutek zdarzeń i katastrof transportowych, czynników naturalnych lub w wyniku działalności osób trzecich. Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu. W trakcie studiów uczestnicy nabywają również kompetencje w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci kierunku transport specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów (np. menagera zarządzania ryzykiem w transporcie), a studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • Praca

  Absolwenci są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, pracowników biur projektowych i przedsiębiorstw transportowych, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania inżynierii transportu szynowego i bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

 • Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Psychologia w sytuacjach nadzwyczajnych
  • Zarządzanie ryzykiem - współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transportu
  • Efektywne wykorzystanie sił i środków w sytuacji kryzysowej
  • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
    
 • Opłaty

  Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 360 zł 100 zł* 380 zł 100 zł* 380 zł 445 zł 525 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji