A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

TRANSPORT - STUDIA I STOPNIA

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

Koncepcja kształcenia uwzględnia obszary działalności zawodowej właściwe dla kierunku Transport przygotowując absolwenta do aktywności zawodowej w zakresie transportu zorientowanego na procesy techniczne, wykorzystujące wysoko wyspecjalizowane technologie. Celem kształcenia jest poznanie procesów i systemów transportowych, budowy i eksploatacji środków transportu, a także zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w transporcie. Kierunek Transport przygotowuje absolwenta również do usługowego charakteru transportu, pozwala na obserwowanie i analizowanie relacji panujących wewnątrz przedsiębiorstw transportowych oraz ich stosunki z otoczeniem. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiowania kierunku Transport pozwalają formułować problemy wynikające z funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw transportowych, stosować w praktyce nowoczesne metody i techniki informatyczne, rozwijać twórczo własną wiedzę i umiejętności. Zdobyta podczas studiów wiedza i praktyczne umiejętności pozwalają absolwentom podjąć pracę na stanowisku specjalisty w obszarze transportu kolejowego, drogowego czy lotniczego.

 • Czego się nauczysz?

  • Zasad działania infrastruktury transportowej i środków transportu,
  • Standardów i norm technicznych związanych  z kierunkiem transport,
  • Rozwiązywania praktycznych zadań i problemów inżynierskich,
  • Projektowania złożonych elementów infrastruktury transportowej,
  • Pracy projektowej

  Na tych studiach zdobędziesz nie tylko kompetencje związane z ergonomią w transporcie, systemami i procesami transportowymi, projektowaniem inżynierskim, czy bezpieczeństwem w transporcie. Przede wszystkim poznasz ciekawych ludzi z branży transportowej – a być może swojego przyszłego pracodawcę – dzięki licznym wizytom studyjnym i spotkaniom z praktykami, które regularnie organizujemy w czasie trwania studiów. Będziesz mógł stosować zdobytą wiedzę w praktyce dzięki projektom realizowanym indywidualnie i grupowo, warsztatom i szkoleniom, a współpraca Akademii WSB z uznanymi w branży firmami takimi jak PKP Cargo, Koleje Śląskie czy Trans.EU, umożliwi Ci poznanie najnowszych trendów z obszaru transportu.

  W Akademii WSB kształcimy absolwentów, którzy są gotowi podejmować wyzwania i nie boją się ich. Dlatego oprócz przedmiotów kształtujących typowo inżynierskie umiejętności, zadbaliśmy również o wyposażenie absolwentów w kompetencje pozwalające odnaleźć się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Dzięki licznym warsztatom i szkoleniom nauczysz się kreatywnie rozwiązywać problemy, a zajęcia związane z realizacją projektów indywidualnych i grupowych przygotują Cię do realnych wyzwań z jakimi mierzą się dzisiaj inżynierowie pracujący głównie projektowo.

 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów

  Transport studia I stopnia (7 semestrów, uzyskiwany tytuł inżynier):

  Wybrane treści podstawowe: matematyka, fizyka, nauka o materiałach, podstawy konstrukcji maszyn.

  Wybrane treści kierunkowe: infrastruktura transportu, środki transportu, podstawy inżynierii ruchu, zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami największych firm w branży transportowej, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku transport, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów, oraz naszych absolwentów co szczególnie im się podobało i nie podobało w programie studiów. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowanie programu.

 • Uczymy praktycznie

  W Akademii WSB dobrze rozumiemy, że wiedza powinna iść w parze z praktyką. Dlatego ponad 80% naszych nauczycieli na kierunku transport ma doświadczenie praktyczne! Współpracujemy z najlepszymi – wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty prowadzą u nas przedstawiciele takich firm jak Deutsche Bahn, Raben, Koleje Śląskie, PKP i wielu innych. W procesie kształcenia wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie m.in. system Formica, Flexsim oraz Compass, narzędzia VISUM / VISSIM, a także dedykowane moduły zintegrowanych systemów zarządzania IFS, zintegrowany system zarządzania Simple, CRM, oprogramowanie wykorzystywane w prowadzeniu gier decyzyjnych. Na organizowanych regularnie spotkaniach z praktykiem, masz możliwość osobiście poznać i porozmawiać z ciekawymi ludźmi, którzy z pasją opowiedzą o swojej pracy.

  Dodatkowo, na wybranych specjalnościach będą Cię uczyć certyfikowani audytorzy ISO, którzy pomogą Ci przygotowac się do zdobycia certyfikatów, min.: Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, czy Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001.

   

 • Rekomendacje

  „Kształcenie na kierunku Transport odpowiada bieżącym wyzwaniom rynku transportu lądowego i powietrznego. Studenci poznają problematykę organizacji i techniki transportu, zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych (również na dedykowanych specjalnościach w zakresie bezpieczeństwa i obsługi pasażera w transporcie lotniczym i kolejowym), oraz w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. Absolwent kierunku Transport w AWSB jest specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów technicznych i organizacyjnych z otoczeniem gospodarczym, dzięki czemu podejmują oni racjonalne decyzje w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii”.

  Dr inż. Aleksander Drzewiecki,
  Prezes Zarządu Kolei Śląskich sp. z o.o.

  "Analiza branży transportu wskazuje na pięć głównych trendów, które będą kształtowały ten segment w Polsce w ciągu najbliższych lat: wzrost przewozów, digitalizacja, industrializacja, niedobór operatorów, oraz reorganizacja przewozów w UE. Każdy z nich to szeroki rynek zatrudnienia również na poziomie kadry menadżerów transportu – inżynierów. Jako Uczelnia dynamicznie odpowiadamy na zmiany rynku, oferując możliwości kształcenia ukierunkowane (Organizacja i technika transportu szynowego czy Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym) jak również biorąc pod uwagę ogólne trendy (np. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych). Logistyka to przyszłość. Transport to jej najważniejszy element".

  dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB,
  wykładowca na kierunku Transport

 • Opłaty

  Transport - studia I stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł    280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł 600 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Logistyce”.