Kierunek

ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Studia podyplomowe ACCA Strategic Professional pozwolą Ci szybciej i pewniej budować karierę oraz osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Celem programu jest wypracowanie ze słuchaczami umiejętności niezbędnych profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu każdą organizacją. Studenci uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży i lokalizacji. A będzie to potwierdzone nie tylko Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, ale także kwalifikacją ACCA – jeśli oczywiście dobrze się przygotujesz i zdasz egzaminy w ACCA.

Kwalifikacje ACCA zawierają wszystkie wymienione powyżej elementy i są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym. 92% organizacji, które współpracują z ACCA zgadza się ze stwierdzeniem, że ACCA jest organizacją światowej klasy. ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza 233 tysiące profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem w 170 krajach świata. Działa od 1904 roku.

Jeśli lubisz wyzwania, a wierzymy że tak, to przygotuj się z nami do 4 ostatnich egzaminów w procesie uzyskiwania uprawnień ACCA. Jeśli w pełni się zaangażujesz i będziesz ciężko pracować to powinieneś zdać te egzaminy w ACCA w ciągu jednego roku. To najszybszy sposób na uzyskanie członkostwa w ACCA, a grupa studencka to wspaniałe nowe kontakty biznesowe i motywacja do wspólnej nauki.

Studia realizowane we współpracy z Partnerem programu, firmą EY Academy of Business, która jest spółką stowarzyszoną z EY, należącą do tzw. światowej wielkiej czwórki firm audytorskich i doradczych. Zajęcia prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu do egzaminów ACCA.

 • Atuty

  Po ukończeniu studiów słuchacze będą dobrze przygotowani do zdania egzaminów ACCA  z poziomu ACCA Strategic Professional za pierwszym razem, co pozwoli im na szybkie dołączenie do grona członków ACCA na świecie.

  ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa przyznawana przez brytyjskie stowarzyszenie „Association of Chartered Certified Accountants”. 

  Kwalifikacja ta otwiera drzwi do kariery w finansach i rachunkowości na stanowiskach takich jak: 

  • dyrektor finansowy,
  • manager ds. audytu,
  • kontroler finansowy, 
  • kontroler wewnętrzny,
  • finance manager,
  • analityk finansowy, 
  • kierownik ds. raportowania, 
  • stanowiska w działach controllingu i costingu,
  • specjalista ds. konsolidacji,
  • główny księgowy,
  • wielu innych. 

  Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane również na stanowiskach niefinansowych, np. w działach HR, sprzedaży czy marketingu. 

  Uczestnicy nauczą się przekonywania w skuteczny sposób współpracowników, przełożonych, zarządu czy wreszcie właścicieli do wypracowanych przez siebie dobrych rozwiązań z wykorzystaniem zwartych i treściwych prezentacji oraz mocnych argumentów zbudowanych na podstawie profesjonalnej analizy organizacji. Zdobędą kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności do zastosowania w codziennej pracy i rozwoju biznesu, którym zarządzają lub prowadzą na własny rachunek. 

  Studia obejmują zagadnienia niezbędne do rozumienia i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie każdego rodzaju i każdej wielkości. 

  Uczestnicząc w studiach ACCA Strategic Professional, słuchacze otrzymują niepowtarzalną możliwość pracy w grupie i wzajemnego motywowania się w nauce, nawiązywania nowych kontaktów i bezpośredniej pracy z trenerem, jak również, przy założeniu odpowiedniego zaangażowania, dobrego przygotowania się do egzaminów.  

  Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business. W trakcie zajęć słuchacze nie tylko otrzymują profesjonalną wiedzę, ale także uczą się stosować ją w praktyce. Trenerzy uczą też najlepszych technik egzaminacyjnych, co pomaga dobrze rozplanować czas w trakcie egzaminu.  

  Dodatkową korzyścią jest doskonalenie znajomości biznesowego języka angielskiego. 

  *Uwaga. Aby przystąpić do egzaminu, uczestnik musi być zarejestrowany na portalu www.accaglobal.com, uiścić opłaty egzaminacyjne bezpośrednio w ACCA oraz uzyskać zwolnienia lub zdać egzaminy z niższych poziomów tej kwalifikacji. 

  **Uwaga: Jeśli planujesz, aby za Twoje studia zapłacił Twój pracodawca – poinformuj o tym na etapie rejestracji, abyśmy mogli odpowiednio wcześniej przeprowadzić analizę niezależności EY w stosunku do Twojej organizacji. Obowiązek taki wynika z obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niezależności biegłych rewidentów.

 • Program

  Całkowita liczba 45 minutowych godzin dydaktycznych: 208

  (razem z egzaminami w ramach studiów; rejestracja na egzaminy w ACCA oraz powiązane opłaty pozostają w gestii słuchaczy) 

  • Strategic Business Leader 
  • Strategic Business Reporting 
  • Advanced Financial Management 
  • Advanced Performance Management 
  • Egzaminy 

  Organizacja zajęć
  Studia trwają dwa semestry.  

  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

  • soboty: 9:00-16:30;
  • niedziele: 9:00-16:30.

  FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ  

  Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie ON-LINE i obejmują wprowadzenie do poszczególnych zagadnień, a następnie analizy studiów przypadków oraz ćwiczenia. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników. Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku angielskim, dlatego też kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum C1, obejmującym słownictwo z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości.

 • Kadra

  Martinos Martoudes

  Martinos współpracuje z EY Academy of Business od 1996 roku. Martinos ukończył Uniwersytet Wschodniej Anglii. Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz IIA (Institute of Internal Auditors). Posiada doświadczenie z pracy w audycie i szkolił już w ponad 15 krajach Europy i na Bliskim Wschodzie. Prowadzi szkolenia z podstaw rachunkowości finansowej (MSSF) i menedżerskiej oraz z przedmiotów z zarządzania strategicznego. Także z wybranych tematów programu ACCA Qualification oraz studiów podyplomowych na SGH. Przygotowuje studentów do egzaminów CIA (Certified Internal Auditors), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz wspiera osoby na studiach podyplomowych Executive Studies in Finance – organizowanych wraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Martinos jest autorem materiałów szkoleniowych do przedmiotów z rachunkowości finansowej i menedżerskiej oraz planowania strategicznego.

  Więcej

  Brian Connolly

  Autor wielu programów szkoleniowych, przygotowuje do egzaminów, prowadzi kursy z zakresu US GAAP, MSSF, ACCA. Brian współpracuje z EY Academy of Business od 1998 roku. Uzyskał wykształcenie w University Collage Dublin w Irlandii. Dysponuje trzema profesjonalnymi kwalifikacjami księgowymi: biegłego księgowego (ACA), księgowego kosztów i zarządzania kosztami (ACMA) oraz doradcy ds. podatków (AITI). Od 1985 roku pracuje w renomowanych instytucjach audytorskich oraz doradztwa finansowego. Początkowo w BDO Binder Hamlyn, następnie w Ernst & Young Audit. Prowadzi szkolenia przygotowawcze do egzaminów na różnego typu kwalifikacje międzynarodowe nie tylko dla pracowników Ernst & Young, ale również dla klientów zewnętrznych z wielu sektorów polskiej gospodarki. Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości US GAAP, których program jest również jego autorstwa. Prowadzi także zajęcia z wybranych tematów wspólnego programu studiów podyplomowych EY Academy Of Business i SGH – International Finance. Brian miał okazję prowadzić szkolenia nie tylko w Polsce, ale również w takich krajach Europy jak Węgry czy Rosja oraz wielu krajach Bliskiego Wschodu, między innymi w Kuwejcie, Bahrajnie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

  Więcej

  Georgia Sophocleous

  Prowadzi szkolenia z wybranych przedmiotów programu ACCA Qualification, CFA, LCCI oraz studiów podyplomowych. Georgia ukończyła Wartburg College w Waverly, Iowa USA z tytułem BA z Ekonomii i Finansów. Jest członkiem ACCA. Od 1998 roku Georgia pracuje jako trener w Ernst & Young. Prowadzi szkolenia z podstaw rachunkowości finansowej (MSSF) i menedżerskiej oraz przedmioty z zarządzania strategicznego dla pracowników Grupy Ernst & Young oraz klientów indywidualnych. Przygotowuje studentów do egzaminów ACCA zarówno w Polsce, jaki i zagranicą. Georgia jest również autorem materiałów szkoleniowych do przedmiotów z rachunkowości finansowej i menedżerskiej.

  Więcej

  Maciej Kocon

  Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business), a także EDHEC Business School (Certificate in Finance). Przez 12 lat pracował w dziale consultingu jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, biorąc udział w projektach doradczych dla banków i instytucji finansowych. Pracował również w jednym z czołowych polskich banków jako dealer instrumentów finansowych współpracujący z klientami korporacyjnymi. W EY Academy of Business prowadzi przede wszystkim szkolenia skierowane do instytucji sektora finansowego, które związane są z tematyką rynków finansowych, zarządzaniem ryzykiem oraz finansami przedsiębiorstwa.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia podyplomowe „ACCA Strategic Professional” są bardzo dobrym wyborem dla osób, które planują sprawne dołączenie do grona Członków ACCA Global. Pogram przygotowuje słuchaczy do ostatnich 4 z 13 egzaminów w ACCA tak, by do kolejnych egzaminów przystępowali w sesjach egzaminacyjnych ACCA co 3 miesiące i w ten sposób osiągnęli cel w ciągu 1 roku. Udział w studiach i wspólna praca motywują do regularnej pracy i pozwalają na budowanie sieci kontaktów wśród profesjonalistów zajmujących się finansami oraz zarządzaniem.

  Bartłomiej Dębek
  Manager i trener, EY Academy of Business

 • Opłaty

   

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 6950 zł do 5 marca 2024
  II 6950 zł do 5 kwietnia 2024
  Ogółem 14 400 zł  

   

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).