Kierunek

DORADCA PODATKOWY - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 30 września 2023 r. cena promocyjna 5 000 zł 4 200 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Kierunek realizowany pod patronatem Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego (Rozdział VIa Zasad Etyki Doradców Podatkowych - uchwała nr 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r.) ukończenie Podyplomowych Studiów Podatkowych przyznaje 24 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji.

Doradca podatkowy to profesja formalnie istniejąca w Polsce dopiero od 1997 r., posiadająca o wiele szersze uprawnienia niż biura rachunkowe. Zawód ten cieszy się statusem zaufania publicznego.
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Tylko teraz: do 30 września 2023 r. cena promocyjna  5 000 zł  4 200 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • Atuty

  • studia przygotowują absolwentów do realizacji zawodu doradcy podatkowego,
  • przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków, tj. specjalistów i doradców podatkowych Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu doradztwa podatkowego,
  • studia przygotowują do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Posiadając tytuł zawodowy doradcy podatkowego, absolwent może zasiadać w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Program

  Blok I - Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego

  • źródła prawa i wykładnia prawa oraz podstawy prawa cywilnego
  • podstawy prawa gospodarczego
  • podstawy międzynarodowego prawa podatkowego
  • prawo celne i dewizowe
  • przepisy o doradztwie podatkowym
  • etyka doradcy podatkowego


  Blok II - Zobowiązania i postępowanie podatkowe

  • zobowiązania podatkowe
  • postępowanie podatkowe


  Blok III - Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego

  • rachunkowość
  • analiza podatkowa
  • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg


  Blok IV - Administracyjne aspekty prawa podatkowego

  • egzekucja administracyjna
  • administracja finansowa i kontrola celno-skarbowa
  • zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych
  • orzecznictwo w sprawach podatkowych
  • prawo karne skarbowe


  Blok V - Podatki stanowiące dochód budżetu państwa

  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • ryczałty podatkowe
  • podatek VAT
  • podatek akcyzowy
  • podatek od gier


  Blok VI - Podatki stanowiące dochód budżetu gminy

  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek od czynności cywilno - prawnych
  • podatki lokalne
  • opłata skarbowa
  • opłaty lokalne

  Liczba godzin - 170 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Paweł Mikuła

  Doświadczony doradca podatkowy, prawnik, ekspert w zakresie rachunkowości, menedżer w dziale doradctwa podatkowego Delloite, specjalizuje się doradztwie podatkowym dla dużych podmiotów (m.in. w sektorze publicznym, sektorze automotive, energetycznym i in.).

  Więcej

  mec. Łukasz Staszel

  Adwokat Akademii WSB. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobywał doświadczenie w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich, działach prawnych oraz w kancelarii komorniczej. Uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego z różnych branż.  Autor publikacji naukowych  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczego.

  Więcej

  mgr Wanda Nowak

  Doradca podatkowy od 2001 roku. Egzamin na Doradcę Podatkowego zdawała przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego w Warszawie w 1998. W latach 1998-2001 odbywała praktykę w organach podatkowych i skarbowych. Autorka publikacji i książek z dziedziny podatków oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  Więcej

  dr Bartosz Kubista

  Adwokat i doradca podatkowy, partner w GLC. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym i handlowym. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, prelegent i uczestnik konferencji naukowych, aktywny trener i szkoleniowiec. Jeden z założycieli, a w latach 2013-2015 Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży "Street Law - Katowice". Wykładowca i członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r. Warunkiem wykonywania tego zawodu jest nie tylko posiadanie wysokich kwalifikacji oraz doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa, ale także nieskazitelnego charakteru. Zawód ten daje niezmiernie interesujące możliwości na rynku pracy - pracy zarówno w wielkich międzynarodowych korporacjach, jak i we własnych kancelariach doradców podatkowych. Jak mawiał Beniamin Franklin - "W życiu są pewne tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki"… I rzeczywiście - wraz z rozwojem państw system obliczania podatków staje się coraz bardziej skomplikowany, co generuje wciąż nowe miejsca pracy dla doradców podatkowych.

  mgr Wanda Nowak
  Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2023
  II 800 zł do 5 listopada 2023
  III 800 zł do 5 grudnia 2023
  IV 800 zł do 5 lutego 2024
  V 800 zł do 5 marca 2024
  VI 700 zł do 5 kwietnia 2024
  Ogółem 5 000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 30 września 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku, ACCA Strategic Professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 30 września 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 30 września 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business), Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji