Kierunek

PODYPLOMOWE STUDIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM (C1) - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem kształcenia jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia kompetencji w zakresie języka angielskiego i opanowanie sprawności językowych, takich jak: czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie C1.

Studia dedykowane są osobom, które chcą podnieść swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, rozwinąć kompetencje z wybranego języka angielskiego specjalistycznego oraz dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego znajomości języka na poziomie C1.

 • ATUTY

  • Możliwość rozwijania kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego specjalistycznego.
   W ramach studiów uczestnik może dodatkowo bezpłatnie skorzystać z 15 h e-learningu. Do wyboru:
   • Business English,
   •  Język angielski medyczny,
   • Język angielski w transporcie i logistyce,
   • Język angielski w zarządzaniu i inżynierii produkcji.
  • Kurs przygotowujący do egzaminu Pearson English International Certificate (PEIC, dawniej: PTE General).
  • Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
  • Zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów będących zarówno teoretykami jak i praktykami, w tym native speakerów.
 • PROGRAM

  1. Znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych
  2. Umiejętność czytania ze zrozumieniem
  3. Umiejętność słuchania ze zrozumieniem
  4. Warsztaty komunikacji
  5. Formy pisemne
  6. Komunikacja międzykulturowa

  Liczba godzin: 165 h (+ dodatkowo 15 h zajęć w formie e-learningu dla osób zainteresowanych językiem angielskim specjalistycznym).

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Kandydaci na studia muszą posiadać wykształcenie wyższe i wykazywać się znajomością języka na poziomie średniozaawansowanym (B2 według ESOKJ)
  Czas trwania: 2 semestry.
  Podstawa zaliczenia: egzamin po każdym semestrze studiów.
  Dni realizacji zajęć: poniedziałki i środy, w godzinach 16:15-20:30.

  Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • KADRA

  Barbara Borkowska-Kępska

  Wykładowca języka angielskiego i angielskiego języka specjalistycznego prawniczego i biznesu (ESP) w Studium Języków Obcych oraz na kierunku Filologia Angielska w Akademii WSB. Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener językowy kadry zarządzającej w firmach międzynarodowych. Absolwentka filologii angielskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Handel Zagraniczny. Współautorka i redaktorka monografii „LSP Perspectives” oraz „LSP Perspectives 2. Nowe perspektywy” poświęconej nauczaniu, badaniu i tłumaczeniu języków specjalistycznych oraz organizator konferencji naukowych w tej tematyce. Członek zespołu redakcyjnego czasopism Forum Scientiae Oeconomia oraz Security Forum. Zainteresowania naukowe to m.in. różnice międzykulturowe w biznesie oraz dydaktyka języków obcych, w tym międzykulturowa i specjalistyczna. Jest także tłumaczem przysięgłym języka angielskiego oraz egzaminatorem TOEIC i PTE.

  Więcej

  dr Łukasz Mencner

  Adiunkt w katedrze pedagogiki Akademii WSB. Absolwent filologii angielskiej oraz doktor nauk o zdrowiu w zakresie historii medycyny brytyjskiej. Lektor z kilkunastoletnim doświadczeniem, tłumacz tekstów medycznych, a także autor oraz współautor 19 publikacji naukowych (11 angielskich oraz 8 polskich) z zakresu medycyny, historii medycyny brytyjskiej oraz szeroko pojętego kształcenia dorosłych. Były członek Royal Society of Medicine w Londynie.

  Więcej
 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1500 zł do 5 października 2024
  II 1500 zł do 5 listopada 2024
  III 1500 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1200 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 6 000 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • KONTAKT

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95

  Koordynator Studiów:
  Sylwia Kaczała
  e-mail: skaczala@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88