A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

SZKOŁA PROJECT MANAGERÓW – SZKOŁA.PM®

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 31 lipca 2024 r. bonifikata 800 zł

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

* Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony.

Program studiów Szkoła Project Managerów – SZKOŁA.PM® realizowany jest we współpracy z APAULY GROUP – firmą, która od 9 lat w sposób kompleksowy kształci Project Managerów w ramach powołanej wewnętrznej jednostki firmy Szkoła Project Managerów – SZKOŁA.PM®

Podczas studiów studenci poznają dwa podejścia do zarządzania projektami: kaskadowe i zwinne (agile). Dowiedzą się, jak wybrać odpowiednie narzędzia i techniki do swojego projektu, jak wybrać i dopasować do swoich potrzeb odpowiednią metodykę. Studia Szkoła Project Managerów – SZKOŁA.PM® są praktyczne, interaktywne i dostosowane do różnych rodzajów projektów. Studia adresowane do liderów projektów niezależnie od branży. Uważamy i udowodnimy, że project manager / kierownik projektu to specjalista w zakresie zarządzania projektem – zarówno gdy zajmuje się budownictwem, informatyką, marketingiem czy edukacją.

Uczestnicy:

 • nauczą się, jak analizować potrzeby klienta, jak definiować cel i zakres projektu;
 • nauczą się praktycznych narzędzi do planowania harmonogramu, budżetu i zasobów;
 • przećwiczą najbardziej efektywne metody monitorowania postępu projektu;
 • dowiedzą się jak, poradzić sobie z ryzykiem, jak skutecznie zarządzać zmianą oraz jak zamykać projekt i oceniać jego efekty.

Na każdym etapie uczestnicy będą mieli okazję do wykorzystywania i ćwiczenia w różnych sytuacjach narzędzia takie, jak diagramy Gantta, macierze odpowiedzialności, tablice Kanban, metody Scrum czy Lean oraz będą mieli warsztat narzędziowy do zarządzania zespołem i tworzenia efektywnych zespołów, do bycia silnym liderem i osiągania swoich celów.

Studia Szkoła Project Managerów – SZKOŁA.PM® opierają się na podejściu praktycznym.

Po pierwsze: prowadzący – praktycy zarządzania projektami certyfikowani przez International Project Management Association.

Po drugie: przez cały czas będziesz pracować nad konkretnym realnym projektem, w małej grupie warsztatowej (ok. 4 osobowej).

Po trzecie: będziesz mieć możliwość praktycznego przećwiczenia każdego elementu procesu zarządzania projektami oraz omawianych technik.

Po czwarte: będziesz prezentować swój projekt przed innymi uczestnikami i otrzymywać feedback. Dzięki temu zdobędziesz cenne doświadczenie, które od razu możesz zastosować w swojej pracy.

Program studiów to również okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi uczestnikami. Spotykamy się wśród osób z różnych branż i sektorów, którzy pracują nad różnymi projektami. To świetna okazja, aby mieć możliwość porównania swojego podejścia do projektu, rozwiazywania problemów, dowiedzieć się o ich wyzwaniach i sukcesach oraz nawiązać nowe kontakty.

Potrzebujesz dodatkowej certyfikacji? Program Szkoły.PM przygotowuje do przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych IPMA level C i D oraz Professional Scrum Master (PSM I). Od ciebie zależy, czy przystąpisz do egzaminu.

 • ATUTY

  • Partner: APAULY GROUP SP. Z O.O. i Szkoła Project Managerów – Szkoła.PM®
  • Szkoła Project Managerów – Szkoła PM® to jedyna niepubliczna jednostka kształcenia zawodowego project managerów w Polsce
  • Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz certyfikat ukończenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Szkoła Project Managerów – Szkoła.PM® w dwóch językach (polski i angielski) wraz z nadaniem jednostek PDU: 160 oraz JAP: 320
  • Realizacja 4 projektów wdrożeniowych komercyjnych i publicznych w zakresie projektów inwestycyjnych, transformacyjnych, HR i IT
  • Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt i zeszyt ćwiczeń do samodzielnego ćwiczenia poznanych narzędzi zarządczych 
  • Uczestnicy otrzymują w pakiecie zestaw gotowych do użycia narzędzi i szablonów projektowych
  • Podczas studiów studenci poznają dwa podejścia do zarządzania projektami: kaskadowe i zwinne (agile) oraz mix metod i narzędzi zarządzania projektami PMBoK, PRINCE2, SCRUM, KANBAN i IPMA
  • Zajęcia są realizowane w postaci assessmentu projektowego w 28 kompetencjach managerskich
  • 90% zajęć ma charakter praktyczny jako zajęcia projektowe lub warsztatowe
  • W zajęciach udział biorą Goście Specjalni ze świata zarządzania projektami – uznanych międzynarodowych ekspertów w zakresie zarządzania projektami typu mega-sized oraz ekspertów tworzących standaryzację procesów zarządzania projektami
  • Absolwent może przystąpić do egzaminów certyfikacyjnych IPMA level C i D oraz Professional Scrum Master - PSM I (po wniesieniu dodatkowej opłaty)
  • Zajęcia prowadzą certyfikowani praktycy zarządzania projektami: PRINCE2, SCRUM, M_o_R, AgilePM, IPMA Lev. C, IPMA R&D, PCM, BPMN, MoP, P30, CoachWISE, MTQ, ILM72, FMVA, asesorzy Project Excellence Baseline w ramach nagrody Polish Project Excellence Award oraz certyfikowani trenerzy International Project Management Association
 • PROGRAM

  Moduł 1. Definiowanie projektu

  • Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji
  • Określenie celu projektu
  • Cykl życia projektu – model fazowy
  • Zarządzanie interesariuszami w projekcie
  • Otoczenie projektu i analiza zagrożeń

  Moduł 2. Planowanie projektu

  • Planowanie i szacowanie projektu - wprowadzenie definicyjne
  • Zarządzanie zakresem w projekcie
  • Zarządzanie czasem w projekcie
  • Zarządzanie zasobami w projekcie
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

  Moduł 3. Najważniejsze aspekty realizacji i zamykania projektu

  • Zarządzanie kontraktem a zarządzanie projektem i zarządzanie produktem
  • Zarządzanie jakością
  • Narzędzia i techniki monitorowania projektu
  • Zarządzanie dokumentacją, konfiguracją i zmianą
  • Zarządzanie finansami i uzasadnienie biznesowe projektu
  • Zarządzanie integralnością projektu – zajęcia projektowe

  Moduł 4. Behawioralne aspekty zarządzania projektami

  • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
  • Przywództwo, zarządzanie i wpływ w projekcie
  • Kompetencje kierownika projektu

  Moduł 5. Zwinne podejście do zarządzania projektami

  • Warsztat Scruma w praktyce – zajęcia projektowe oraz warsztat narzędzi agile

  Moduł 6. Warsztat procesów zarządzania projektami wg standardów PMI

 • KADRA

  Joanna Pauly

  Certyfikacje: IPMA Lev. C, PCM Project Cycle Management, PRINCE 2, SCRUM, M_o_R, AGILE.PM, CoachWISE, narzędzi ILM72 (badanie zintegrowanego stylu przywództwa) oraz MTQ (badanie odporności psychicznej), asesor Project Excellence Baseline w ramach Polish Project Excellence Award, licencja certyfikowanego trenera International Project Management Association

  Doświadczenie: ponad 20letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z menadżerami i przedsiębiorcami, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym i społecznym, ponad 12 tys. ludzi w projektach, zespoły komercyjne i zespoły administracyjne, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie ponad 1 mld zł. Łączy wiedzę i doświadczenie w projektach komercyjnych i publicznych w tym europejskich, prowadzi warsztaty z użyciem hard&soft skills dla managerów. Jest aktywną członkinią organizacji związanych z budowaniem doskonałości zarządzania projektami, przedsiębiorczości, biznesu i jakości w edukacji, członkinią izb gospodarczych w regionie oraz ekspertem projektów unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym. Przez 17 lat prowadziła firmy w branży konsultingowej oraz szkoleniowo-doradczej. Laureatka odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB., Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Regionalnego w Akademii WSB tworzącego, m.in. strategie rozwoju, polityki rewitalizacji oraz strategie Smart City. Certyfikowany PM:  PRINCE2, IPMA, Agile, PMI, SIX SIGMA.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  Dr inż. Mateusz Trzeciak

  Certyfikacje: PRINCE2, IPMA Lev. C, Agile.PM Fundation, Modelowanie BPMN dla Analityków Biznesowych, Change Management, MS Project, asesor Project Excellence Baseline w ramach Polish Project Excellence Award, licencja certyfikowanego trenera International Project Management Association, doktor nauk o zarządzaniu

  Doświadczenie: project manager specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem w projektach branży IT. Ukończył szereg szkoleń z zakresu kompetencji miękkich oraz symulacji biznesowych. Project manager zaangażowany w realizację projektów komercyjnych, badawczych oraz non-profit. Jest aktywnym działaczem wiodących organizacji związanych z budowaniem doskonałości zarządzania projektami zarówno na skalę lokalną (Członek Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, członek zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Polsl) oraz krajową (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej IPMA Young Crew Polska). Organizator corocznej konferencji branżowej PM NIGHTS Myśl Projektowo. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, trener, dydaktyk, publicysta.

  Więcej

  Tymoteusz Rduch

  Certyfikacje: certyfikacje: PRINCE 2, IPMA Lev. D, IPMA R&D, SCRUM, M_o_R

  Doświadczenie: przedsiębiorca, architekt i administrator systemów IT, bezpieczeństwa systemów, kierownik projektów IT, Scrum Master i Agile Coach, szef działu IT w firmie produkcyjnej w ramach międzynarodowej korporacji. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zwinnych metodach wytwarzania produktów - Scrum, e-marketingu, grafice komputerowej oraz wykorzystaniu narzędzi online w biznesie i edukacji. Współpracuje aktywnie z Fundacją Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm specjalizującej się m.in. w zdalnych formach edukacji, brał udział w wielu projektach IT np.: rozbudowy platformy Moodle na Politechnice Krakowskiej, informatyzacji bibliotek, szpitali miejskich oraz wdrożeń produkcyjnych, ekspert projektów unijnych w dziedzinie IT.

  Więcej

  Maciej Nowak

  Certyfikacje: IPMA Lev. D i certyfikacje finansowe FMVA – Financial Modeling & Valuation Analyst (Corporate Finance Institute®)

  Doświadczenie: Od 2007 roku związany z bankowością przedsiębiorstw. Od marca 2013 prowadzi własną działalność, w ramach której wspiera małe i średnie firmy w planowaniu, finansowaniu, realizacji i analizie projektów inwestycyjnych oraz deweloperskich, w szczególności tych finansowanych kredytem. Specjalizuje się w analizie kredytowej oraz projektach inwestycyjnych. Wspiera procesy związane z zarządzaniem finansami. Przygotowuje analizy i rekomendacje, które pomagają zyskać cenne bezpieczeństwo finansowe, szczególnie ważne w firmach, które szybko się rozwijają. Pomaga optymalnie zaplanować inwestycje i zabezpieczyć najbardziej korzystne źródła ich finansowania. Posiada doświadczenie z różnorodnych branż, dzięki czemu skutecznie ocenia otoczenie inwestycyjne.

  Więcej
 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1800 zł do 5 października 2024
  II 1800 zł do 5 listopada 2024
  III 1800 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1800 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 7 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • BONIFIKATY

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł obowiązuje do 31 lipca 2024 r.*


  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  1. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  2. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  3. ACCA po polsku - 1 000 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  4. ACCA Strategic professional - 1 000 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  5. Executive MBA - 4 500 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.

  *Powyżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  * Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony każdego z kierunków.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • KONTAKT

  Kierownik studiów: dr Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Katarzyna Nagły
  e-mail: knagly@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88