Kierunek

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Studia podyplomowe na kierunku: Prawo zamówień publicznych łączą w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audytu w zamówieniach publicznych.

Program przygotowano w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych w porównaniu do niedawno jeszcze obowiązujących regulacji, co powoduje, że słuchacze będą posiadali kompleksową wiedze o udzielaniu zamówień.

Studia są adresowane do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, pracowników zajmujących się kontrolą udzielania zamówień, jak również prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień.

Oferta skierowana jest również dla pracowników wykonawcy zamówienia publicznego, którzy zajmują się przygotowaniem wniosków, ofert oraz składaniem środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

 • Atuty

  • możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  • możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy na ćwiczeniach, podczas zajęć case studies oraz symulacji rozprawy
  • swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania zamówień
  • wymiana informacji i doświadczeń z doświadczoną kadrą prowadzącą zajęcia
 • Program

  1. Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa – przepisy regulujące proces udzielania zamówień publicznych oraz organy występujące w zamówieniach publicznych.
  2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych.
  4. Zasady w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych.
  5. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi.
  6. Przygotowanie do wszczęcia postępowania.
  7. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.
  8. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  9. Tryby udzielania zamówień publicznych, z podziałem na zamówienia do i ponad progowe.
  10. Regulaminy w zamówieniach publicznych.
  11. Wybór oferty najkorzystniejszej.
  12. Umowy w zamówieniach publicznych.
  13. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  14. Jednolity Dokument Europejski.
  15. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych – odwołanie i skarga do Sądu Okręgowego.
  16. Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  17. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.
  18. Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych.
  19. System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne w projektach Unii Europejskiej.
  20. Zamówienia publiczne in-house.
  21. Kryteria oceny ofert i wielokryterialna ocena ofert.
  22. Zamówienia publiczne w robotach budowlanych.
  23. Elektronizacja zamówień publicznych, składanie oferty w formie elektronicznej – aspekty praktyczne.
  24. Audyt w zamówieniach publicznych.
  25. Negocjacje w zamówieniach publicznych.
  26. Odpowiedzialność członków komisji przetargowych. Zmowy przetargowe.

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Piotr Nowak

  Radca prawny doświadczony prawnik z praktyką w prawie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających i u wykonawców. Nadzorujący procesy udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane realizowane na czerwonym i żółtym FIDIC. Praktyk prawa zamówień publicznych, nauczyciel akademicki, autor podręcznika do przedmiotu zamówienia publiczne, pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Wiedza przekazywana podczas studiów podyplomowych w Akademii WSB pozwoli na sprawne uczestniczenie w rynku zamówień publicznych nie tylko pracownikom zamawiającym i wykonawcom, ale również świeżo upieczonym adeptom. Słuchacze poznają od podszewki proces udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i poza teorią w dużej części polegają na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w formie ćwiczeń oraz case studies.

  Piotr Nowak
  Wykładowca Akademii WSB, Radca prawny

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2022
  II 600 zł do 5 listopada 2022
  III 600 zł do 5 grudnia 2022
  IV 600 zł do 5 lutego 2023
  V 600 zł do 5 marca 2023
  VI 600 zł do 5 kwietnia 2023
  Ogółem 4000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł do 15 października 2022 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 15 października 2022 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych 

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Głąb e-mail: agnieszka.glab@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji