Kierunek

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Studia podyplomowe na kierunku: Prawo zamówień publicznych łączą w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audytu w zamówieniach publicznych.

Program przygotowano w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych w porównaniu do niedawno jeszcze obowiązujących regulacji, co powoduje, że słuchacze będą posiadali kompleksową wiedze o udzielaniu zamówień.

Studia są adresowane do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, pracowników zajmujących się kontrolą udzielania zamówień, jak również prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień.

Oferta skierowana jest również dla pracowników wykonawcy zamówienia publicznego, którzy zajmują się przygotowaniem wniosków, ofert oraz składaniem środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

 • Atuty

  • możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  • możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy na ćwiczeniach, podczas zajęć case studies oraz symulacji rozprawy
  • swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania zamówień
  • wymiana informacji i doświadczeń z doświadczoną kadrą prowadzącą zajęcia
 • Program

  1. Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa – przepisy regulujące proces udzielania zamówień publicznych oraz organy występujące w zamówieniach publicznych.
  2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych.
  4. Zasady w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych.
  5. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi.
  6. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.
  7. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  8. Tryby udzielania zamówień publicznych.
  9. Regulaminy w zamówieniach publicznych.
  10. Wybór oferty najkorzystniejszej.
  11. Umowy w zamówieniach publicznych.
  12. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  13. Jednolity Dokument Europejski.
  14. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych – odwołanie i skarga do Sądu Okręgowego.
  15. Realizacja umowy o zamówienia publiczne.
  16. Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych.
  17. System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne w projektach Unii Europejskiej.
  18. Zamówienia publiczne in-house.
  19. Wielokryterialna ocena ofert.
  20. Zamówienia publiczne w robotach budowlanych.
  21. Elektronizacja zamówień publicznych, składanie oferty w formie elektronicznej – aspekty praktyczne.
  22. Audyt w zamówieniach publicznych.
  23. Odpowiedzialność członków komisji przetargowych. Zmowy przetargowe.
  24. Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych.

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Piotr Nowak

  Radca prawny doświadczony prawnik z praktyką w prawie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających i u wykonawców. Nadzorujący procesy udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane realizowane na czerwonym i żółtym FIDIC. Praktyk prawa zamówień publicznych, nauczyciel akademicki, autor podręcznika do przedmiotu zamówienia publiczne, pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych.

  Więcej

  Marta Kittel

  Wspólnik. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Specjalistka zamówień publicznych, z którą to dziedziną swoją przygodę zaczynała jako prawnik i radca prawny w czołowych warszawskich kancelariach. Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Współautor komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r., a także Leksykonu zamówień publicznych, wydanego przez  wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w 2020 roku. Autorka licznych artykułów eksperckich. Oprócz zamówień publicznych specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym, prawie rodzinnym oraz prawie karnym. Prowadziła wykłady dla studentów wielu polskicjh uczelni. Obecnie wykłada na Akademii WSB. 

  Miłośniczka sportu i motoryzacji, instruktor siatkówki, sternik motorowodny.

  Swoje pasje stara się przekazać córkom.

  Więcej

  Łukasz Jaźwiński

   Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent sędziów w sądach warszawskich oraz jako prawnik w kancelariach prawnych, w tym u lidera rankingów prawniczych w zakresie prawa własności intelektualnej oraz TMT. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, prawie autorskim oraz postępowaniach sądowych. Współautor komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. oraz Leksykonu zamówień publicznych, wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w 2020 roku. Autor licznych artykułów eksperckicg. Wykładowca na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z zakresu zamówień publicznych .

  Prywatnie pasjonat kawy alternatywnej, wędrówek górskich i leśnych.

  Więcej

  Dominika Jura

  Wspólnik. Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackeij w Warszawie. Doświadczenie zdobyła pracując w renomowanych kancelariach. Prowadziła szkolenia dla specjalistów z zakresu prawa rodzinnego, w tym dla pracowników sądów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji oraz nauczycieli. Ostatnie doświadczenia nabyła współpracując z jednym z liderów na rynku prawa zamówień publicznych, gdzie współtworzyła m.in. Leksykon zamówień publicznych, wydany przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w 2020 roku. Autor licznych artykułów eksperckich.

  Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, prawie procesowym oraz prawie zamówień publicznych, a także prawie własności intelektualnej i IT. Prowadziła wiele procesów cywilnych, a także uczestniczyła w mediacjach i negocjacjach.  Posiada liczne zainteresowania i zdolności. 

  Uwielbia adrenalinę - skacze ze spadochronem. 

  Więcej
 • Rekomendacje

  Wiedza przekazywana podczas studiów podyplomowych w Akademii WSB pozwoli na sprawne uczestniczenie w rynku zamówień publicznych nie tylko pracownikom zamawiającym i wykonawcom, ale również świeżo upieczonym adeptom. Słuchacze poznają od podszewki proces udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i poza teorią w dużej części polegają na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w formie ćwiczeń oraz case studies.

  Piotr Nowak
  Wykładowca Akademii WSB, Radca prawny

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 500 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Głąb e-mail:

  agnieszka.glab@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88