Kierunek

AKADEMIA ADMINISTRATORÓW CISCO

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, administracji i usuwania problemów sieci komputerowych, ze szczególnym naciskiem na technologie sieci lokalnych przewodowych i bezprzewodowych, opartych o wiodące na świecie technologie Cisco.

Słuchacze opanują wiedzę na temat teorii i praktyki działania lokalnych, prostych i rozbudowanych oraz rozległych sieci komputerowych i Internetu, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania stosowane obecnie. Poznają zasady działania usług sieciowych, sposobu komunikacji, podstawowe protokoły sieci TCP/IP oraz zasady działania urządzeń obsługujących owe sieci. Będą potrafili stosować ogólną  terminologię z zakresu sieci przełączanych, routowanych i rozległych, jak też usług przez nie realizowanych. Nabędą także kompetencje w zakresie przygotowania i przeprowadzenia doświadczalnej konfiguracji intersieci oraz jej symulacji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ponadto rozwiną umiejętności doboru odpowiednich technologii dla sieci rozległych w zależności od wymagań organizacji oraz możliwości technicznych i finansowych. Poznają metodologię pracy z sieciami lokalnymi (projektowanie, zarządzanie, rozwiązywanie problemów), jak też rutynowe metody konfiguracji i rozwiązywania problemów w sieciach rozległych.

Studia adresowane są do tych osób, które chcą zdobyć profesjonalne kwalifikacje w dziedzinie zarządzania systemami i sieciami komputerowymi, administracji urządzeniami, a także chcących rozwinąć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

 • Atuty

  • pełne przygotowanie do egzaminu certyfikującego Cisco Certified Network Associate
  • dostęp do uznanego i wypełnionego materiałami multimedialnymi systemu własnego nauczania
  • zajęcia prowadzone przez certyfikowanych instruktorów Cisco
  • bogate wyposażenie laboratoriów w różnorodny sprzęt sieciowy
 • Program

  1. Podstawy działania sieci komputerowych
  2. Podstawowe protokoły sieci lokalnych
  3. Protokoły routingu
  4. Routing w sieciach lokalnych TCP/IP
  5. Podstawy obsługi systemów Linux
  6. Budowa i obsługa sieci przełączanych i bezprzewodowych
  7. Bezpieczeństwo sieci i techniki ACL
  8. Sieci VLAN
  9. Redundancja w sieciach przełączanych
  10. Technologie sieci rozległych
  11. Konfiguracja łączy rozległych
  12. Przygotowanie do egzaminu CCNA

  Liczba godzin: 192

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: w miesiącu: soboty, niedziele
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr inż. Krystian Mączka

  Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych. Od lat zajmujący się m.in. problemami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  Więcej

  dr inż. Paweł Buchwald

  Wykładowca Akademii WSB, doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka w specjalności baz danych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ciągłości działania rozproszonych systemów komputerowych, projektowania i implementacji oprogramowania, urządzeń mobilnych i IOT, analizy i przetwarzania danych w środowiskach przemysłowych i systemach SCADA.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia mają m.in. na celu przygotowanie Słuchaczy do egzaminu certyfikującego Cisco Certified Network Associate. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów posiadających praktyczne doświadczenie w pracy z urządzeniami Cisco. Uczestnictwo w studiach daje jednak dużo więcej - przygotowuje Absolwentów do pracy w charakterze administratorów lokalnych i rozległych sieci komputerowych.

  dr inż. Paweł Buchwald
  Adiunkt Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Dynowska
  e-mail: adynowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji