Kierunek

ARTETERAPIA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest merytoryczne przygotowanie do organizowania i przeprowadzania procesu arteterapeutycznego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jaki i z dysfunkcjami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze zdobędą m.in. wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, wiedzę z  zakresu nauk o sztuce oraz nabędą umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii. Zapoznani zostaną z metodami i technikami arteterapeutycznymi oraz rozwiną własny potencjał twórczy.

Absolwenci będą przygotowani do pracy m.in. w placówkach specjalnych, świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Będą potrafili w swojej pracy dobierać i stosować metody z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

Studia Podyplomowe z Arteterapii adresowane są do absolwentów studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, filologii) oraz studiów artystycznych (m.in. muzyki, sztuk plastycznych, grafiki, rzeźby). Studia są także propozycją dla pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz osób, które planują podjąć pracę w takich placówkach.

 • Atuty

  • Zajęcia realizowane w formie warsztatów i ćwiczeń
  • Kadra praktyków – pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, aktorów
  • Praktyczne poznanie procesu arteterapeutycznego
  • Poznanie roli sztuk plastycznych, muzyki, tańca, biblioterapii i dramy w procesie terapeutycznym
  • Przygotowanie Słuchaczy z metodami, technikami i narzędziami arteterapeutycznymi
  • Rozwijanie własnego potencjału twórczego Słuchaczy
    
 • Program

  • Podstawy teoretyczne arteterapii
  • Psychologia ogólna (w tym psychologia rozwojowa i osobowości)
  • Rozwój człowieka – aspekt biomedyczny
  • Pedagogika specjalna
  • Psychologia kliniczna (w tym elementy psychopatologii)
  • Psychopedagogika twórczości
  • Podstawy psychoterapii
  • Podstawy wiedzy o sztuce
  • Terapia zajęciowa – warsztaty praktyczne
  • Etyka zawodu arteterapeuty
  • Terapia przez sztuki plastyczne  
  • Terapia przez sztuki użytkowe  
  • Muzykoterapia
  • Choreoterapia  
  • Biblioterapia  
  • Teatroterapia
  • Filmoterapia  
  • Arteterapia w edukacji, rozwoju i terapii
  • Projekt arteterapeutyczny

  Liczba godzin: 360

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz projektem arteterapeutycznym
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Marta Ir

  Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sala Doświadczeń Świata.

  Więcej

  Gabriela Zbieg

  Aktorka Sceny Muzycznej, nauczyciel, trener. Autorka i reżyser widowisk teatralnych dla dzieci i młodzieży. Staż aktorski rozpoczęła w Gliwickim Teatrze Muzycznym, po zdobyciu państwowego dyplomu pracowała w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Ukończyła studia z obszarów: Pedagogika Artystyczna,  Zarządzanie w Oświacie, Oligofrenopedagogika oraz 3-stopniowe szkolenie Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Asystent rodziny i pedagoga domowego. Posiada Certyfikat Polskiej Akademii NLP. Na swoim koncie ma autorskie opracowania programów edukacyjnych i terapeutycznych. Posiada 8-letnie doświadczenie na stanowisku w-ce dyrektora placówki edukacyjnej przedszkola integracyjnego. Obecnie dyrektor Teatru Edukacyjnego, założycielka Akademii Kreatywnej Twórczości w placówkach oświatowych i kulturalnych, gdzie odbywają się zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Odpowiada za organizację i prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla Urzędu Miasta Chorzów. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli od przedszkola po szkoły średnie oraz dla studentów w Polsce i za granicą.

  Więcej

  Nina Myalska

  Pedagog terapeuta, rewalidant. Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła filozofią na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pomoc psychologiczną i rozwiązania systemowe dla rodzin w kryzysie na Uniwersytecie SWPS. W swojej pracy wykorzystuje biblioterapię, Metodę Dobrego Startu, teatrzyk Kamishibai, arteterapię, trening uważności i techniki relaksacyjne. Pracuje z rodzinami w kryzysie, z osobami ze spektrum autyzmu, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi czy trudnościami szkolnymi. Pomaga rodzinom adopcyjnym. Autorka opowieści o adopcji Kot, Tygrys i niebo pełne gwiazd

  Więcej
 • Rekomendacje

  Dobroczynny wpływ sztuki na psychikę człowieka znany jest od dawna. Nic zatem dziwnego, że arteterapia, czyli wyjątkowy rodzaj psychoterapii wykorzystujący twórczość w zajęciach terapeutycznych, zyskuje obecnie coraz liczniejsze grono zwolenników. Zajęcia w ramach studiów sa prowadzone przez najlepszych specjalistów z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem oraz prawdziwych pasjonatów sztuki. Co ważne, Słuchacze wcale nie muszą posiadać szczególnych zdolności czy talentu artystycznego. W arteteterapii nie chodzi bowiem o to, aby powstało wielkie „dzieło” artystyczne, ale o sam proces tworzenia, o wyrażanie siebie, komunikacje poprzez sztukę, o emocje, jakie temu towarzyszą, aktywność, zaangażowanie i wreszcie o zabawę.

  Marta Ir
  Terapeuta, pedagog specjalny

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 marca 2024
  II 600 zł do 5 kwietnia 2024
  III 600 zł do 5 maja 2024
  IV 600 zł do 5 października 2024
  V 600 zł do 5 listopada 2024
  VI 600 zł do 5 grudnia 2024
  VII 600 zł do 5 lutego 2025
  VIII 500 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 5 000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88