Kierunek

LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA KWALIFIKACYJNE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 
Studia pozwalają nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz - w jednostkach organizacyjnych - organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów, a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej oraz na praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.
 

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor, przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających  kwalifikacje:

 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,  dystrybucji i magazynowania zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,
 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych,
 • organizacja i nadzorowanie transportu,
 • obsługa klientów i kontrahentów.
 • Atuty

  • w ramach zajęć certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska
  • zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów,
  • studia kładą nacisk na umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy i nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących uczniów.
 • Program

  1. Zintegrowane zarządzanie logistyczne
  2. Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami
  3. Logistyka transportu i spedycja
  4. Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych
  5. Zarządzanie łańcuchem dostaw
  6. Prognozowanie i zarządzanie zapasami
  7. Spedycja i obsługa celna
  8. Prawo handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe, celne i cywilne
  9. Systemy informatyczne w logistyce
  10. Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji
  11. Ekologistyka
  12. Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych
  13. Zarządzanie bezpieczeństwem a logistyka transportu
  14. Zarządzanie jakością w transporcie
  15. Logistyka opakowań zwrotnych
  16. Gra biznesowa - symulacyjna.
  17. Dydaktyka przedmiotu nauczania
  18. Praktyka

  Liczba godzin - 360 godzin (270 godzin + 90 godzin praktyki)

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki.
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Dr inż. Paweł Sobczak

  Wykładowca w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

  Więcej

  Andrzej Żukowski

  Senior Manager ds. Edukacji TUV NORD Polska. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 25 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors (IRCA) w Londynie jako Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems. Współpracuje  jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami w kraju, w tym m.in. z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Od ponad 20 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne,  jako certyfikowany Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH.

  Posiada również doświadczenia  konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskowych, BHP  i HACCP,  w wielu polskich przedsiębiorstwach. Swoje wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu uwzględnia w zajęciach dydaktycznych, co stanowi dużą wartość praktyczną dla studentów i skutecznie  rozwija ich kompetencje. Jest autorem licznych programów szkoleniowych wspierających rozwój kompetencji w zakresie systemów zarządzania i przeprowadzania auditów.

  Więcej

  Aneta Gawlas

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych na kierunkach: MBA w placówkach ochrony zdrowia, Menedżer logistyki, Logistyka i spedycja dla nauczycieli. Coach i trener biznesu z bogatą praktyką zawodową, absolwentka prestiżowej Szkoły Trenerów Biznesu, kursu European Business Trainer&Coaching Clinic (Corporate Coach U), z wykształcenia pedagog. Propagatorka lifelong learning - idei promującej edukację przez całe życie. Ceniona przez uczestników za praktyczne podejście, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień. Specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji miękkich pracowników każdego szczebla.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne to praktyczny program studiów pokazujący logistykę w wielu wymiarach. Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania przepływem towarów, technologii transportowych, planowania procesów logistycznych, dodatkowo uzyskując podstawową specjalistyczną wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii oraz prawa w interesującym obszarze. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania w procesie  kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

  Dr inż. Paweł Sobczak
  Wykładowca Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 marca 2024
  II 700 zł do 5 kwietnia 2024
  III 700 zł do 5 maja 2024
  IV 700 zł do 5 października 2024
  V 600 zł do 5 listopada 2024
  VI 600 zł do 5 stycznia 2025
  VII 500 zł do 5 lutego 2025 
  Ogółem 4 800 zł  

   

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Monika Bęben
  e-mail: mbeben@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88