Kierunek

NEUROLOGOPEDIA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Absolwenci nabywają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

 • Atuty

  • Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.
  • Absolwenci są przygotowani do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego,  dziećmi z nieprawidłowych porodów oraz do pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy.
  • Wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.
 • Program

  1. Afazja w neurologii klinicznej
  2. Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
  3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy
  4. Fizjoterapia                                                               
  5. Muzykoterapia i arteterapia                                       
  6. Wybrane aspekty językowe w neurologopedii        
  7. Diagnostyka neurofizjologiczna                              
  8. Psychoterapia
  9. Wprowadzenie do metody integracji sensorycznej
  10. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej
  11. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
  12. Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania                  
  13. Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci
  14. Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy u dzieci
  15. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  16. Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologii                                               
  17. Praktyki - ćwiczenia  realizowane w ramach zajęć, m.in.: w placówkach medycznych (zajęcia praktyczne dobywają się w trakcie jednego tygodnia ferii zimowych od poniedziałku do piątku).

  Liczba godzin: 286

  Informacje dodatkowe

  • Studia kierowane są do logopedów - osób które ukończyły studia magisterskie z logopedii lub czterosemestralne studia podyplomowe z logopedii.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: czwartki i piątki.
  • Część  zajęć w formule online.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Józef Oczadły

  Logopeda, nauczyciel akademicki, pełni funkcję logopedy w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych, w ośrodkach terapii nerwic, w przedszkolach, szkołach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

  Więcej

  Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska

  Logopeda, emisjolog, pedagog wczesnoszkolny, glottodydaktyk i terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Pedagogiki, Logopedii oraz Emisji i higieny głosu. Logopeda Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich. Prowadzi terapię zarówno indywidualną, jak i grupową – stymulując rozwój mowy dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej oraz upłynniając mowę osób jąkających się. W swojej codziennej praktyce zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w terapii jąkania i innych rodzajów niepłynności mówienia.

  Więcej

  Agnieszka Hankus

  Wykładowca Akademii WSB,  biotechnolog, logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, certyfikowany Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, certyfikowany terapeuta ręki, wykładowca akademicki. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Od wielu lat zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z kraniosynostozami, dysfunkcjami układu nerwowego i chorobami genetycznymi. Prowadzi także terapię opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, zburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, afazji, oligofazji i dysfagii. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również onkologopedia.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Program studiów przygotowuje studentów do wnikliwej obserwacji i diagnozowania różnych zachowań wynikających z dysfunkcji mózgu. Uczy i przygotowuje do poznawania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u których występują problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną w tym komunikacją językową. Tematyka i zakres studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii określa priorytety służące neurologopedycznej wiedzy w sferze działalności zawodowej oraz przygotowuje słuchaczy do umiejętnego zastosowywania mechanizmu działania w zakresie tej logopedycznej specjalizacji.

  Józef Oczadły
  Wykładowca Akademii WSB, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 czerwca 2024
  V 800 zł do 5 października 2024
  VI 700 zł do 5 listopada 2024
  VII 500 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Karina Skóra
  e-mail: kskora@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88