Kierunek

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – PARTNER KIERUNKU: TÜV NORD POLSKA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy zgodnej ze współczesnymi wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla osiągnięcia wyższych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP. Podczas studiów Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej zasad zarządzania bezpieczeństwem, nabywają praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą się samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz nabywają praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania służbami BHP. Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty do spraw BHP, a także kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP oraz uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Atuty

  • Możliwość udziału w szkoleniu i zdobycie certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018 .*

  • Praktyczne ćwiczenia i analiza case study w zakresie bezpieczeństwa i oceny ryzyka i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Wśród wykładowców specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy biznesu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

  • Możliwość uzyskania uprawnień Inspektora ochrony przeciwpożarowej*.

   * dodatkowa opłata

 • Program

  1. System ochrony pracy w Polsce i w UE.
  2. Wdrażanie przepisów ogólnych i branżowych bezpieczeństwa higieny pracy.
  3. Strategia i kultura bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
  5. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.
  6. Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.
  7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
  8. Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy – projektowanie, wdrażanie, funkcjonowanie, certyfikacja.
  9. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy.
  10. Dokumentacja systemu BHP.
  11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP.
  12. Psychologia pracy.
  13. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
  14. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy.

  Liczba godzin: 180

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Adrian Cierpioł

  Prowadzi działalność jako trener i konsultant w zakresie międzynarodowych standardów systemowego zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie jakości, ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz zarządzania jakością w procesach badań laboratoryjnych. Współwłaściciel firmy „SCM Systemy Zarządzania Sudara i Wspólnicy” Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu. W ostatnich 12 latach przeprowadził proces wdrożenia wybranych z wymienionych systemów zarządzania w kilkudziesięciu organizacjach o różnym profilu działalności. Wykładowca Akademii WSB oraz innych uczelni w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, narzędzi zapewnienia i zarządzania jakością, auditów wewnętrznych, metod statystycznych sterowania procesem produkcyjnym.

  Więcej

  dr Damian Czoik

  Ekspert i praktyk w obszarze prawa pracy i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Autor publikacji z tych zakresów. Od wielu lat pracownik górnictwa, na różnych stanowiskach pracy. Był zatrudniony między innymi jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w KWK „Bielszowice (w tym okresie wdrażano i certyfikowano system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Następnie zajmował kolejno stanowiska: Kierownika Działu Zatrudnienia i Spraw Osobowych, Kierownika Zespołu Szkoleń, Dyrektora ds. Ekonomiczno - Pracowniczych KWK Sośnica w Gliwicach, Dyrektora ds. Pracowniczych KWK Ruda w Rudzie Śląskiej, a obecnie jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Personalnego w PGG S.A.

  Więcej

  mgr Przemysław Pogłódek

  Inspektor pracy, były pracownik  i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 14. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl
  i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej

  mgr Stanisław Stachowiak

  Nauczyciel akademicki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej realizujący zajęcia m.in. z przyszłymi ratownikami medycznymi, studentami kierunku zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Funkcjonariusz Policji pełniący służbę w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach gdzie odpowiada za kształtowanie i realizowanie polityki szkoleniowej mającej na celu nabywanie i doskonalenie kompetencji policjantów garnizonu śląskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w Policji oraz koordynowanie
  ww. obszaru działań w skali Policji województwa śląskiego.

  Ratownik medyczny, który pracuje w Zespołach Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

   

   

   

  Więcej

  Marta Jędruszek-Samelska

  Inspektor ochrony przeciwpożarowej. Absolwentka studiów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ukończyła kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Aktywnie realizuje zadania służby BHP.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stale rośnie. Wynika to z faktu, iż pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niestety, z uwagi na wielość i niejednoznaczność przepisów w zakresie BHP, a także stałą ich aktualizację, spełnienie określonych obowiązków nastręcza wiele trudności. Sprostać im może jedynie odpowiednio przygotowana służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Stąd pracodawcy poszukują specjalistów, którzy w sposób profesjonalny i odpowiedzialny pomogą zapewnić odpowiednie warunki do pracy na terenie zakładu. Studia podyplomowe w Akademii WSB odpowiadają na to zapotrzebowanie, przede wszystkim w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów, jakie często pojawiają się w codziennej działalności służby BHP.

  dr Damian Czoik
  Dyrektor ds. Pracowniczych i Ekonomicznych KWK Sośnica w Gliwicach

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 500 zł  

   

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: MCzubrowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88