A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

BADANIE ZDARZEŃ KOLEJOWYCH. PRAWO. TECHNIKA. METODY. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Studia pod Patronatem Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Pana Tadeusza Rysia

Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do pracy w spółkach kolejowych lub firmach, zajmujących się bezpieczeństwem transportu kolejowego, pracą w komisjach kolejowych oraz jako biegły sądowy, czy ekspert innych służb, związanych z analizą zdarzeń kolejowych. 

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych krajowych specjalistów z ośrodków akademickich i badawczych oraz cenionych praktyków kolejowych, biegłych sądowych, ekspertów NIK, prokuratury i innych instytucji, zajmujących się bezpieczeństwem transportu kolejowego. Do udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych zapraszani są przedstawiciele PKBWK, UTK, prokuratury, sądów oraz jednostek certyfikujących.

Zajęcia obejmują 170 godzin dydaktycznych, w tym: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria oraz specjalistyczne analizy (case study - analiza przypadku, studium przypadku) wybranych zdarzeń kolejowych (poważnych wypadków)  z udziałem zapraszanych przedstawicieli PKBWK, UTK, prokuratury, sądów oraz jednostek certyfikujących.

 • Atuty

  Absolwent uzyskuje certyfikaty:

  1. Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS.
  2. Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS.
  3. Ukończenia kursu na członka komisji kolejowej.

  Absolwenci posiadają:

  A. Podstawowe kompetencje z zakresu:

  1. Projektowania, budowy, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową oraz systemami SRK a także opracowywania i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie
  2. Projektowania, budowy, eksploatacji, diagnostyki i zarządzania pojazdami kolejowymi  a także opracowywania i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
  3. Systemów bezpieczeństwa stosowanych na kolejach polskich i europejskich.
  4. Budownictwa w specjalności inżynieryjnej  kolejowej.

  B. Rozszerzone kompetencje z zakresu:

  1. Swojej specjalizacji (np. SRK, infrastruktura, pojazdy szynowe, SMS, ECM)
  2. Pracy komisji kolejowych
  3. Kompetencji PKBWK, UTK, biegłego sądowego, prokuratury, sądu związanych ze zdarzeniami kolejowymi
  4. Systemowej analizy zdarzeń kolejowych
 • Patronat kierunku

  Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Pan Tadeusz Ryś

 • Program

  1. Projektowanie, budowa, eksploatacja, diagnostyka i zarządzanie pojazdami kolejowymi, opracowywanie i prowadzenie e-dokumentacji w tym zakresie.
  2. Projektowanie, budowa, eksploatacja, diagnostyka i zarządzanie infrastrukturą kolejową, opracowywanie i prowadzenie e-dokumentacji w tym zakresie.
  3. Projektowanie, budowa, eksploatacja, diagnostyka i zarządzanie urządzeniami srk, opracowywanie i prowadzenie e-dokumentacji w tym zakresie.
  4. Systemy bezpieczeństwa stosowane na kolejach polskich i europejskich.
  5. Budownictwo w specjalności inżynieryjnej kolejowej.
  6. Kompetencje PKBWK, UTK, biegłego sądowego, prokuratury, sądu związane ze zdarzeniami kolejowymi.
  7. Praca komisji kolejowych.
  8. Systemowa analiza zdarzeń kolejowych.
  9. Case study (analiza przypadku, studium przypadku) wybranych zdarzeń kolejowych.
  10. Seminarium.

  Informacje dodatkowe:
  Elastyczny harmonogram zajęć – 10 zjazdów, odbywających się zazwyczaj w jeden weekend w miesiącu (sobota, niedziela) – każdy po 17 godzin wykładowych

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB

  Nauczyciel akademicki Akademii WSB, Katedry Transportu i Informatyki, wykładowca w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem i ryzykiem. Wykonawca ekspertyz i opracowań na zamówienie organów władzy publicznej i podmiotów realizujących zadania publiczne w obszarze bezpieczeństwa transportu kolejowego. 

  Więcej

  Tadeusz Ryś

  Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wieloletni pracownik PKP, były Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach.

  Więcej

  Płk rez. dr pil. Edmund Klich

  Były Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, wykładowca na wielu uczelniach polskich z zakresu bezpieczeństwa lotniczego

  Więcej

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, biegły sądowy i ekspert NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik prac dotyczących budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Autor lub współautor kilkunastu monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym  - w tym bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem transportu. Autor około 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w transporcie szynowym, trwałością i niezawodnością pojazdów szynowych oraz zarządzaniem zintegrowanego systemu transportowego.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia to doskonała okazja do wymiany praktycznych doświadczeń oraz odświeżenia wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa kolejowego, projektowania, eksploatacji infrastruktury, sterowania ruchem kolejowym, projektowania i eksploatacji pojazdów szynowych. Podczas wykładów słuchacze zapoznają się z pracą komisji kolejowych i urzędów oraz organizacji państwowych, związanych z  bezpieczeństwem kolejowym. Na zajęciach praktycznych słuchacze będą analizować przypadki zdarzeń kolejowych (case study). Jest to szansa na zdobycie konkretnych, praktycznych kompetencji z zakresu bezpieczeństwa kolejowego.

  Prof. dr hab. inż. Marek SITARZ
       Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB,
  biegły sądowy, ekspert prokuratury i NIK w zakresie bezpieczeństwa kolejowego.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1500 zł do 5 października 2024
  II 1500 zł do 5 listopada 2024
  III 1500 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1200 zł do 5 lutego 2025 
  Ogółem 6000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.*


  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  1. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.
  2. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.
  3. ACCA po polsku - 1 000 zł - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.
  4. ACCA Strategic professional - 2 400 zł - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.
  5. Executive MBA - 5 500 zł - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

  *Powyżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  * Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony każdego z kierunków.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).