Kierunek

BOCZNICE KOLEJOWE I TERMINALE INTERMODALNE W KOLEJOWYCH PROCESACH PRZEWOZOWYCH

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy oraz praktycznych kompetencji z zakresu zarządzania bocznicami kolejowymi i terminalami intermodalnymi, stanowiącymi istotne ogniwo w procesach logistyki i spedycji w transporcie kolejowym. Przede wszystkim uczestnicy zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi aspektami funkcjonowania tej infrastruktury. Część zajęć związana będzie z problematyką bezpieczeństwa na kolei. Studia adresowane są do menedżerów zarządzających bocznicami i terminalami – w tym intermodalnymi, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania infrastrukturą logistyczną w kolejowych procesach transportowych, pracowników komórek organizacyjnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z zarządzaniem oraz eksploatacją bocznic kolejowych i terminali oraz do osób poszukujących kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki utrzymania i funkcjonowania kolejowej infrastruktury punktowej.

 • Atuty

  • Absolwenci otrzymają dodatkowo Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.
  • Absolwenci kierunku będą profesjonalnie przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach posiadających bocznice kolejowe oraz będących zarządcami bocznic i  terminali intermodalnych, jak również biorących udział w kolejowych procesach transportowych.
  • W programie uwarunkowania prawne techniczne organizacyjne i finansowe funkcjonowania kolejowej infrastruktury przeładunkowej oraz zaawansowane technologie w kolejowym transporcie intermodalnym.
  • Nacisk na zagadnienia dotyczące kolejowej infrastruktury przeładunkowej oraz przewozu  ładunków niebezpiecznych, przesyłek specjalnych i intermodalnych.
 • Program

  1. Bezpieczeństwo, organizacja, technika i technologia w transporcie  kolejowym
  2. Zarządzanie  logistyczne łańcuchami dostaw
  3. Prawo przewozowe w transporcie kolejowym, umowy międzynarodowe dotyczące przewozu ładunków
  4. Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym - rola spedycji w kolejowych łańcuchach dostaw
  5. Dokumentacja przewozowa i obsługa celna w transporcie kolejowym
  6. Infrastruktura w logistyce, spedycji i w kolejowych procesach transportowych
  7. Organizacja przewozów intermodalnych
  8. Przewóz ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych
  9. Bocznice kolejowe jako istotny element systemu kolejowego
  10. Ćwiczenia
  11. Seminarium

  Liczba godzin: 171 h

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Dni odbywania się zajęć: piątek 16:00-19:00, sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00, zajęcia raz w miesiącu.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, biegły sądowy i ekspert NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik prac dotyczących budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Autor lub współautor kilkunastu monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym  - w tym bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem transportu. Autor około 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w transporcie szynowym, trwałością i niezawodnością pojazdów szynowych oraz zarządzaniem zintegrowanego systemu transportowego i logistyką.

  Więcej

  Mgr inż. Henryk Zielaskiewicz

  Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ekspert w zakresie kolejowej infrastruktury. Przewodniczący  krajowej sekcji przewozów intermodalnych SITK RP. W latach 2017 -2020 Dyrektor Biura Logistyki PKP.  Autor wielu książek i artykułów o tematyce transportowo-spedycyjno-logistycznej. Wykładowca Akademii WSB.

  Więcej

  Mgr Przemysław Ciszak

  Radca prawny, legislator, członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. W latach 2004 - 2007 pracował w Rządowym Centrum Legislacji, w którym zajmował się projektami z zakresu polityki regionalnej, transportu, energetyki, telekomunikacji oraz nieruchomości. W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w PKP CARGO S.A. W latach 2015 – 2018 zajmował stanowisko Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu ds. Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego, a następnie Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu ds. Nieruchomości w PKP S.A. Specjalizuje się w sprawach z zakresu regulacji rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu. Jest współautorem komentarza do Ustawy o transporcie kolejowym.

  Więcej

  Mgr inż. Romuald Jan Wilk

  Dyrektor Biura Bocznic i Przewozów PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. Wcześniejsze doświadczenie: DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. – Dyrektor Wydziału Przewozów, PCC RAIL S.A. – Dyrektor Zakładu Przewozów Kolejowych, PKP CARGO S.A. – Dyrektor Zakładu Taboru w Katowicach.

  Więcej

  Prof. ALK dr Mirosław Antonowicz

  Zarządzanie Logistyką, Zarządzanie Zakupami, Zarządzanie Transportem Lądowym, Dyrektor w: International Science and Business Centre (Centrum Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw) w ALK. Aktywny Menedżer Sektora Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL), Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego 2006-2010, Członek Zarządu  Grupy PKP  S.A. w latach 2017-2020, Obecnie Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Współpracy Kolejowej OSZD i Członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Bocznice kolejowe i terminale intermodalne są istotnym ogniwem w procesach logistycznych i spedycyjnych w transporcie a ich ilość i jakość stanowią podstawę rozwoju polskiego kolejnictwa. Uczestnicy studiów podyplomowych najprawdopodobniej po raz pierwszy będą mogli zapoznać się z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi aspektami funkcjonowania tej infrastruktury w tak szerokim zakresie, przedstawionymi przez najlepszych specjalistów- praktyków. Dużą wagę organizatorzy przykładają również do spraw bezpieczeństwa kolejowego, omawianego w ramach wykładów oraz zajęć praktycznych. Uczestnicy otrzymają specjalistyczne Certyfikaty: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością. Słuchacze zapoznają się również z problematyką dofinansowania projektów związanych z infrastrukturą i zarządzaniem bocznic kolejowych oraz terminali intermodalnych, którą przedstawią specjaliści z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W ramach zajęć omawiane będą również problemy dotyczące: zaawansowanych technologii w kolejowym transporcie intermodalnym, kolejowej infrastruktury przeładunkowej, przewozu ładunków niebezpiecznych, przesyłek specjalnych i intermodalnych. 

  prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł  do 5 kwietnia 2024
  III 800 zł  do 5 maja 2024
  IV 800 zł  do 5 października 2024
  V 800 zł  do 5 listopada 2024
  VI 500 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł obowiązuje do 15 marca 2024 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  *Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji