Kierunek

BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Transport szynowy to gałąź gospodarki, która w obecnej chwili doświadcza intensywnych przemian. W związku z tym rośnie na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom, jakie w najbliższym czasie czekają tę branżę.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doskonalenie kompetencji z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych.

Studia podyplomowe Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych przygotowują Słuchacza do pełnienia roli specjalisty, dysponującego wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych (transport kolejowy, tramwajowy, metro). Oprócz zajęć związanych z teorią i praktyką projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem, certyfikacją pojazdów szynowych i ich elementów.

 • Atuty

  • po ukończeniu specjalistycznych zajęć słuchacze otrzymują certyfikaty potwierdzające kompetencje z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem (SMS, MMS), niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach transportowych i kolejowych
  • absolwenci kierunku posiadają kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu: Budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, europejskich i polskich przepisów prawa kolejowego oraz zasad zarządzania ryzykiem w transporcie.
 • Program

  1. Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
  2. Certyfikacja i badania pojazdów szynowych
  3. Diagnostyka pojazdów szynowych
  4. Projektowanie i symulacja pojazdów oraz procesów transportowych
  5. Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym
  6. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
  7. Infrastruktura kolejowa
  8. Zintegrowane systemy transportowe
  9. Logistyka i spedycja transportu kolejowego
  10. Kolejowe regulacje prawne
  11. Finansowanie inwestycji kolejowych, taborowych, krajowych i europejskich
  12. Seminarium

  Liczba godzin – 200 h.

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Dni odbywania się zajęć: piątek 16:00-19:00, sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00, zajęcia raz w miesiącu
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, biegły sądowy i ekspert NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik prac dotyczących budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Autor lub współautor kilkunastu monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym  - w tym bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem transportu. Autor około 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w transporcie szynowym, trwałością i niezawodnością pojazdów szynowych oraz zarządzaniem zintegrowanego systemu transportowego.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Kierunek Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych jest odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadr w aspekcie najnowszych wymagań europejskich w zakresie nowoczesnych metod zarządzania eksploatacją pojazdów szynowych oraz ich projektowania i wytwarzania. Po ukończeniu specjalistycznych zajęć i kursów absolwenci otrzymają certyfikaty niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach transportowych.

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł  do 5 kwietnia 2024
  III 800 zł  do 5 maja 2024
  IV 800 zł  do 5 października 2024
  V 800 zł  do 5 listopada 2024
  VI 500 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  dr inż. Marzena Graboń- Chałupczak
  Sekretarz kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. mchalupczak@wsb.edu.pl

  mgr Alina Jagusiak
  Opiekun kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. ajagusiak@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88