Kierunek

INFRASTRUKTURA I STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem studiów podyplomowych Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących się transportem kolejowym, zwłaszcza w obszarze infrastruktury tej gałęzi transportu.

Zajęcia prowadzone przez najlepszych dydaktyków i praktyków umożliwią zdobycie kompetencji pozwalających na kontynuację bądź zdobycie pracy w przedsiębiorstwach transportowych i przemysłowych na stanowisku specjalisty ds. infrastruktury kolejowej. Kompetencje te pozwolą na pracę w charakterze osoby odpowiedzialnej za projektowanie, budowę, utrzymanie i zarządzenie infrastrukturą kolejową oraz systemami SRK, a także opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

 • Atuty

  • Możliwość otrzymania certyfikatów: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS)
  • poznanie zagadnień związanych z infrastrukturą kolejową i systemami SRK, m.in. zasad prowadzenia ruchu kolejowego, zasad projektowania i budowy elementów infrastruktury i systemów sterowania, systemów sterowania i bezpieczeństwa wykorzystywanych w transporcie kolejowym na całym świecie
  • dodatkowym atutem kierunku jest realizacja zajęć w wymiarze 10 zjazdów odbywających się zazwyczaj kolejno w jeden weekend w miesiącu
 • Program

  1. Projektowanie, budowa i utrzymanie dróg kolejowych, elementów infrastruktury i urządzeń SRK
  2. Eksploatacja elementów infrastruktury kolejowej
  3. Eksploatacja urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym
  4. Eksploatacja sieci trakcyjnej
  5. Infrastruktura i systemy SRK kolei dużych prędkości
  6. Zasady prowadzenia ruchu kolejowego
  7. Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych
  8. Podstawy modernizacji elementów infrastruktury kolejowej i urządzeń SRK
  9. Łączność w transporcie kolejowym
  10. Systemy zasilania w transporcie kolejowym
  11. Seminarium

  Liczba godzin - 170 godzin.

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Dni odbywania się zajęć: sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00, zajęcia raz w miesiącu
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, biegły sądowy i ekspert NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik prac dotyczących budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Autor lub współautor kilkunastu monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym  - w tym bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem transportu. Autor około 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w transporcie szynowym, trwałością i niezawodnością pojazdów szynowych oraz zarządzaniem zintegrowanego systemu transportowego.

  Więcej

  Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Ekspert NCBiR oraz FNP. Członek Izby Odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego. Wykonawca projektów budowy i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem dla kilkudziesięciu firm branży kolejowej. Audytor systemów SMS i MMS. Operator i instruktor bezzałogowych statków powietrznych.

  Więcej

  Dr inż. Iwona Krzyżewska

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Specjalista w zakresie organizacji transportu ładunków ponadnormatywnych oraz towarów niebezpiecznych. Jej zainteresowania oscylują w tematyce: rozliczania czasu pracy kierowcy, innowacyjnych narzędzi wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach transportowych oraz zastosowania nanomateriałów w eksploatacji pojazdów. Ekspert w dziedzinie badań nieniszczących oraz certyfikacji i akredytacji systemów zarządzania jakością oraz systemów oceny zgodności. Od niedawna zajmuje się również metodami komputerowymi w projektowaniu pojazdów oraz projektowaniu inżynierskim. 

  Więcej
 • Rekomendacje

  Uruchomienie przez Katedrę Transportu i Informatyki Akademii WSB studiów podyplomowych - Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym jest odpowiedzią na oczekiwania rynku kolejowego w zakresie kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadającej wiedzę i kompetencje związane z nowoczesną infrastrukturą kolejową i systemami na niej wykorzystywanymi. Zajęcia w ramach studiów podyplomowych przeprowadzane są przez najlepszych dydaktyków i praktyków w zakresie projektowania, wytwarzania, budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej i systemów SRK. Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w przedsiębiorstwach kolejowych, chcących rozwinąć swoją wiedzę związaną z szeroko rozumianą infrastrukturą transportu kolejowego, zasadach prowadzenia ruchu kolejowego, czy najnowszych systemami sterowania stosowanymi w Polsce i na świecie.

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 300 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł obowiązuje do 15 marca 2024 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  *Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  dr inż. Marzena Graboń- Chałupczak
  Sekretarz kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. mchalupczak@wsb.edu.pl

  mgr Alina Jagusiak
  Opiekun kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. ajagusiak@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji