Kierunek

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Program studiów Zarządzanie kapitałem ludzkim powstał na bazie programu studiów podyplomowych - Zarządzanie zasobami ludzkimi i odpowiada współczesnym koncepcjom i najnowszym modelom zarządzania zespołami pracowników. Nowy program stanowi potwierdzenie tego, że kapitał ludzki to najważniejszy kapitał współczesnych organizacji, który - właściwie kierowany - może przyczyniać się do rozwoju biznesów, firm, organizacji i społeczności.  

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem, a w szczególności są zainteresowani tematyką: motywowania pracowników, systemów ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania kapitałem ludzkim w XXI, nauka praktycznej wiedzy z zakresu : procesów rekrutacji, praktycznej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy, sprzedaży oraz rozwoju własnego, przynależność do koła HR przy AWSB z możliwością korzystania na stałe z wiedzy praktyków – partnerów studiów.

 • Atuty

  • partner biznesowy kierunku: DPM Doradztwo Personalne,
  • zajęcia prowadzone przez praktyków w formie interaktywnych warsztatów,
  • certyfikaty wydane przez firmę DPM Doradztwo Personalne, potwierdzające udział w poszczególnych szkoleniach,
  • program studiów stworzony przez praktyków w zakresie HR  ekspertów DPM i innych zaproszonych do programu
  • zdobycie konkretnych i praktycznych umiejętności np.: projektowanie sesji AC, stworzenie projektu rekrutacyjnego, stworzenie opisu stanowisk pracy i zwartościowanie stanowiska pracy, zbudowanie budżetu personalnego dla danej organizacji, autoprezentacja i rozwój własny
  • w tym  zaplanowanie ścieżki kariery dla siebie i wybranej grupy pracowników.
 • Program

  1. Warsztat budowania zespołu z elementami komunikacji interpersonalnej,

  2. Prawo pracy z elementami ochrony danych osobowych,

  3. Proces rekrutacji i selekcji personelu w tym procesy on-line,

  4. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników,

  5. Employer Branding - elementy budowania komunikacji w social mediach,

  6. Proces Assesment i Development Center,

  7. Coaching i mentoring w biznesie,

  8. Kształtowanie systemu wynagrodzeń w firmie,

  9. Oceny pracownicze,

  10. Nowe trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim,

  11. System motywacji - planowanie, wyznaczanie celów, techniki motywacji, feedback,

  12. Szkolenia pracownicze,

  13. Systemy IT w HR,

  14. Rola działu HR w strukturach projektowych,

  15. HR Business Partner - partner strategiczny dla biznesu,

  16. Etykieta pracy HR Managera - Public speaking - prowadzenie prezentacji,

  17. Controlling personalny,

  18. System zarządzania kadrami.

  Liczba godzin - 158 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  mgr Agata Hagno

  Prezes zarządu DPM Doradztwo Personalne Menedżer sp. z o.o.
  Specjalista z zakresu Zarzadzania Kapitałem Ludzkim. Od ponad 25 lat prowadzi rodzinną firmę DPM Doradztwo Personalne sp. z o.o. ze specjalizacją w rekrutacji średniego i wyższego szczebla zarządzania. Doradza w aspektach HR wielu organizacjom.
  Od 14 lat dzieli się wiedzą praktyczną jako wykładowca i współtwórca studiów podyplomowych z obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim  oraz na poziomie studiów MBA w Akademii WSB. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych rynkowi pracy i rozwoju pracownika.
  Członek zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych a od 2014 roku Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet z ramienia Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczych Kobiet. Wiceprezes zarządu Fundacji Józefa Pietera.

  Więcej

  dr Anna Syrek-Kosowska, Profesor AWSB

  Psycholog biznesu, od 20 lat współtworzy sukcesy czołowych międzynarodowych korporacji i polskich firm jako Ekspert w obszarze oceny i rozwoju potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami jako Executive Coach, Menedżer projektów HR oraz Szkoleniowiec. Pierwsza Polka – Superwizor Coachingu akredytowany przez brytyjską Coaching Supervision Academy. Współautorka kilkudziesięciu publikacji (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Coaching Review) i naukowych książek z obszaru rozwoju potencjału osobistego i zawodowego. Należy do Globalnego Zespołu Konsultantów i Coachów czołowej globalnej firmy konsultingowej  The Center for Creative Leadership (Global TOP5 Executive Education). Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network).

  Więcej

  Przemysław Pogłódek

  Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej

  Magdalena Wieczorek

  Psycholog, trener, koordynator projektów z zakresu outplacementu, selekcji i rekrutacji personelu na stanowiska wyższego i średniego szczebla, konsultingu personalnego. Akredytowany konsultant narzędzia pomiaru osobowości Facet5. Z ramienia firmy DPM Sp. z o.o. efektywnie dobiera kapitał ludzki do organizacji oraz usprawnia jej procesy personalne. Współpracuje z małymi, średnimi i dużymi firmami, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym m. in. w branży produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, finansowej, IT, PR, spożywczej, hotelarskiej.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia podyplomowe, oparte na partnerstwie z firmą Doradztwo Personalne Menedżer, to studia nastawione na rozwój wiedzy praktycznej, opartej na know-how konsultantów DPM oraz zaproszonych do projektu dyrektorów i specjalistów personalnych. Słuchacze zdobywają wiedzę w oparciu o analizę studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, analizę wdrożonych w wybranych przedsiębiorstwach projektów z zakresu HR.

  Agata Hagno
  Prezes zarządu DPM Doradztwo Personalne Menedżer Sp. z o. o.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 marca 2024
  II 1000 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1000 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 900 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 900 zł  

   

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Karolina Wilkus-Kaczor
  e-mail: kwilkus@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88