A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Partnerzy

Akademia WSB powstała 22 lata temu i obecnie jest jedną z 5 czołowych uczelni niepublicznych w Polsce. Akademia WSB prowadzi edukację I i II stopnia, seminarium doktoranckie, studia podyplomowe i inne formy edukacji pozaformalnej (szkolenia biznesowe). Centrum Transferu Technologii, Centrum Inżynierii Biznesu, Centrum Współpracy Gospodarczej i Centrum Nowoczesnych Metod i Edukacji Technologii działa na Uniwersytecie. Uniwersytet zatrudnia 900 osób, obecnie kształci 8000 studentów. W ramach różnych form nieformalnego szkolenia kształci 4000 osób.Akademia WSB prowadzi również Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości, który jest szkołą biznesu dla startupów. Pracownicy Inkubatora opracowali programy szkoleniowe w zakresie "Lean StartUp i MVP", "Stworzenie modelu biznesowego dla start-upów" itp. Prowadziliśmy również projekt o nazwie "Akademia Liderów Młodej Przedsiębiorczości". Celem projektu była promocja przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród 300 młodych osób z województwa śląskiego. Podczas tego projektu promowaliśmy również produkcję, plany biznesowe, inkubatory przedsiębiorczości i akceleratory biznesu.

Strona: http://www.wsb.edu.pl

 

Obecnie na Uniwersytecie w Zylinie kształci się około 8 000 studentów na siedmiu wydziałach, na 184 akredytowanych kierunkach studiów we wszystkich formach i stopniach uniwersyteckich. W ciągu ponad 65 lat istnienia uczelnia stała się alma mater dla ponad 80 000 absolwentów, wysoko wykwalifikowanych specjalistów specjalizujących się głównie w dziedzinie transportu i techniki, a także w zarządzaniu, marketingu lub naukach humanistycznych. O jakości i gotowości naszych absolwentów na potrzeby praktyki świadczy długotrwałe, duże zainteresowanie ich zatrudnieniem przez pracodawców współpracujących z uczelnią w procesie rekrutacji. W dziedzinie nauki i badań uniwersytet uczestniczy w 200 krajowych i 41 międzynarodowych projektach naukowych i organizuje około 60 wydarzeń naukowych i zawodowych rocznie. W 2013 r. utworzono dwa nowe znaczące miejsca pracy w ramach Programu Operacyjnego Badania i Rozwój - Uniwersytecki Park Naukowo-Badawczy. Wyniki działalności naukowo-badawczej uniwersytetu mają istotny wpływ nie tylko na działalność edukacyjną, ale również na rozwój współpracy międzynarodowej lub połączeń z praktyką. Jednym z dowodów udanego transferu wyników badań do praktyki jest Nagroda za Transfer Technologii dla zespołu autorów z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu w Żylinie.

Strona: https://www.uniza.sk

 

Projekt pn. „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt s názvom „MREdu: Horská záchranná služba - cezhraničné vzdelávanie horských záchranárov v Poľsku a na Slovensku” je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu.