Cel konferencji

Sytuacja kryzysowa, zdarzenie krytyczne, jakim jest światowa pandemia SARS-CoV-2 dotyczy wszystkich ludzi, ma wymiar globalny i jest wydarzeniem bezprecedensowym. Nigdy przedtem cała ludzkość nie znalazła się w podobnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i zawodowej, bez względu na miejsce zamieszkania (kraj, kontynent), wiek, status, pozycję społeczną, pełnione role. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła w zasadniczy sposób na wszystkie sfery rozwoju człowieka we współczesnej rzeczywistości, w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Skutki jej oddziaływania są dostrzegalne w strukturze zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie, w ich skali, zakresie, dynamice i rodzaju. Odczuwalne są następstwa w obszarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Mają one wymiar instytucjonalny, nieformalny, grupowy i jednostkowy, charakter strukturalny, proceduralny i aksjologiczny.

W związku z tymi zjawiskami zapraszamy Państwa do podjęcia dyskursu naukowego, do zaprezentowania wyników swoich badań, a nade wszystko do wymiany doświadczeń z różnych obszarów życia społecznego w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, takich jak pandemia SARS-CoV-2.

Konferencję dedykujemy organizatorom działań na rzecz przezwyciężenia pandemii SARS-CoV-2 w wymiarze grupowym i indywidualnym, instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji