Tematyka konferencji

 • I DZIEŃ (wtorek)

  9.00 – 9.15 – Otwarcie konferencji –  powitanie Gości, Uczestników – Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

  9.15 – 9.20 – Wystąpienie Przewodniczącego KNP PAN – prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska 

  9.20 – 9.40 – Wystąpienie otwierające – Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek 

   

  9.40 – 09.50 Przerwa techniczna

   

  9.50 – 11.10 Panel pierwszy

  I. Ochrona zdrowia w okresie pandemii

  Moderatorzy: dr hab. n. med. Mariola Szulik, prof. AWSB, dr n. med. Leszek Stefański

  1. Tymczasowy Szpital Covidowy MSWiA w Katowicach – Dyrektor dr n. med. Piotr Grazda
  2. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi Oddział Covidowy – Ordynator oddziału covidowego dr Ewa Wiązania-Gacek
  3. Akademia WSB – dr n. med. Paulina Głowacka
  4. Pogotowie ratunkowe – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach mgr Łukasz Pach
  5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach – Dyrektor dr Grzegorz Hudzik

   

  11.10 – 11.20 Przerwa techniczna

   

  11.20 – 13.20 Panel drugi

  II. Edukacja przed pandemią, podczas i po pandemii

  Moderator: prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

  1. Uniwersytet Łódzki – prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
  2. Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
  3. Szkoła Podstawowa nr 11 w Katowicach – Dyrektor dr hab. Tomasz Huk
  4. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – dr Leszek Pawelski, prof. CB
  5. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli – mgr Anna Szulc, autorka książki „Nowa Szkoła”
  6. Zespół Szkół Prywatnych nr 1 w Sosnowcu – mgr Marcin Włoch

   

  13.20 – 13.30 Przerwa kawowa

   

  13.30 – 14.50 Panel trzeci

  III. Podmioty specjalistyczne w okresie pandemii

  Moderator: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB, dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

  1. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – Komendant Wojewódzki insp. Roman Rabsztyn
  2. 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej – Dowódca płk Tomasz Białas
  3. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – insp. dr hab. Iwona Klonowska
  4. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – kpt. Andrzej Jokiel
  5. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach – Dyrektor ppłk Łukasz Górny

   

  14.50 – 15.20 Przerwa obiadowa

   

  15.20 – 16.40 Panel czwarty

  IV. Opieka społeczna i pomoc w okresie pandemii

  Moderator: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. AWSB

  1. Uniwersytet Warszawski – dr hab. Zofia Szarota, prof. UW
  2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Dyrektor mgr Wioletta Wilimska
  3. Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej – Dyrektor mgr Edyta Kapuścik
  4. Zakład Opieki Leczniczej Diecezji Sosnowieckiej w Będzinie – Kierownik mgr Anna Serwecińska
 • II DZIEŃ (środa)

  9.00 – 9.10 Otwarcie obrad

   

  9.10 – 10.30 Panel piąty

  V. Media w Covidzie. Covid w mediach

  Moderator: dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. AWSB, dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka

  1. Uniwersytet Warszawski – dr hab. Ewa Maria Marciniak
  2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
  3. Zachodniopomorski Uniwersytet Narodowy – prof. dr hab. Olga Tsaryk
  4. Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Śląskiego – Rzecznik Prasowy Alina Kucharzewska
  5. Redaktor Naczelny "Dziennik Zachodni" – Grzegorz Gajda
  6. Akademia WSB – dr Paulina Polko
  7. Akademia WSB – dr Michał Szyszka

   

  10.30 – 10.40 Przerwa techniczna

   

  10.40 – 12.00 Panel szósty

  VI. Działalność gospodarcza w czasie pandemii

  Moderator: prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski, Akademia WSB

  1. Uniwersytet Jagielloński – dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
  2. Akademia WSB – prof. dr hab. Marek Sitarz 
  3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – dr hab. Barbara Piontek, prof. AWSB
  4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW

   

  12.00 – 12.10 Przerwa kawowa

   

  12.10 – 13.30 Panel siódmy

  VII. Administracja publiczna w czasie pandemii

  Moderatorzy: dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB, dr Karolina Walancik-Ryba, Akademia WSB

  1. Urząd Miasta Sosnowiec – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej Anna Jedynak
  2. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Dyrektor Wydziału Andrzej Szczeponek
  3. Urząd Miasta w Wałbrzychu – Zastępca Prezydenta Sylwia Bielawska
  4. Urząd Miejski w Dabrowie Górniczej Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów – Naczelnik Ewa Fudali-Bondel
  5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM Barbara Haładyj

   

  13.30 – 13.40 Przerwa techniczna

   

  13.40 – 15.40 Panel ósmy

  VIII. Wymiar duchowy i religijny pandemii

  Moderator: dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ

  1. Uniwersytet Preszowski – ks. prof. dr hab. Pavol Dancak
  2. Uniwersytet Śląski – prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
  3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba
  4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. UKSW
  5. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu – Dyrektor ks. dr Michał Borda
  6. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach – Dyrektor ks. dr Roman Chromy
  7. Uniwersytet Śląski – dr Mariola Kozubek
  8. Przewodniczący Gminy Żydowskiej w Katowicach – Włodzimierz Kac
  9. Sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w Polsce, Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Miedzyregilijnego przy Lidze Muzułmańskiej w RP – dr Jabbar Koubaisy

   

  15.40 – 15.50 Przerwa techniczna

   

  15.50 – 16.30 Zakończenie konferencji podsumowanie

  dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB i dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

  Moderatorzy paneli

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji