Oferty pracy / Job offers

Pracodawco, 

Publikacja ofert na stronach Akademickiego Biura Karier jest bezpłatna. Wszyscy zainteresowani widzą oferty bezpośrednio na stronie, bez logowania do systemu, co zwiększa dostępność i zasięg ofert.

Oto kilka przydatnych wskazówek:

 • warto wypełnić pola w ofertach atrakcyjną treścią, dającą pełny obraz zarówno stanowiska, jak i miejsca pracy,
 • kontakt jest w tym formularzu równocześnie formą aplikowania, osoba zainteresowana ofertą musi mieć możliwość aplikowania bez wsparcia Biura Karier. Dlatego też zalecamy, by podać tu aktualny email, telefon czy też link do strony / formularza rekrutacyjnego,
 • jeśli po pewnym czasie nie uzyskacie Państwo oczekiwanej ilości odpowiedzi na Waszą ofertę, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura Karier. Realizujemy wiele innych form wspierania współpracy między pracodawcami a studentami,

Oferta po wysłaniu czeka na akceptację pracownika Biura Karier. Akceptacja i publikacja wykonywana jest na bieżąco.

W razie pytań lub trudności zapraszamy do kontaktu na adres
abk@wsb.edu.pl lub telefonicznie 32 295 93 29.

_____________________________________________

Dear Employer, 

The publication of offers on the websites of the Academic Careers Office is free of charge. All interested parties see offers directly on the website, without logging into the system, which increases the availability and reach of offers.

Here are some useful tips:

 • it is worth filling in the fields in the offers with attractive content, giving a full picture of both the position and the workplace,
 • contact in this form is also a form of application; the person interested in the offer must be able to apply without the support of the Careers Office. Therefore, we recommend that you provide an up-to-date email, telephone or link to the website/application form here,
 • if, after some time, you do not receive the expected number of responses to your offer, we encourage you to contact the staff of the Careers Office. We offer various forms to support cooperation between employers and students,

After being sent, the offer awaits the acceptance of the Careers Office employee. Acceptance and publication are on an ongoing basis.

If you have any questions or difficulties, please contact us at:
abk@wsb.edu.pl or by phone 32 295 93 29.

Dodaj ofertę
 *
 *
 *
 *
 *

 *
 *


  Oferty pracy

  Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

  Akceptuj Więcej informacji