Stanowisko

ASYSTENT SPEDYTORA FRACHTU LOTNICZEGO

Miejsce

Kraków

Pracodawca

a.hartrodt (Polska)

ASYSTENT SPEDYTORA FRACHTU LOTNICZEGO

a.hartrodt (Polska) należy do ogólnoświatowej organizacji a.hartrodt. Założona w 1887 roku w Hamburgu grupa firm a. hartrodt zdobyła i utrzymuje wysokie uznanie oraz ustaloną reputację jako przodujący globalny spedytor, specjalizujący się w spedycji morskiej i lotniczej.

W związku z dynamicznym rozwojem aktualnie do Biura Spedycji Lotniczej w Krakowie poszukujemy:

ASYSTENT SPEDYTORA FRACHTU LOTNICZEGO

Miejsce pracy: Kraków / Lotnisko Balice

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej Firmie,
  • motywacyjny system pracy
  • pracę w młodym, ambitnym zespole
  • szkolenia i kursy,
  • możliwość awansu i rozwoju zawodowego

CV* prosimy kierować do dnia 15.05.2022 na adres:

rafal.hachaj@hartrodt.com

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.hartrodt.com

Wymagania

  • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (studia kierunkowe logistyka, transport i spedycja itp.)
  • duże zaangażowanie, inicjatywa, samodzielność i dyspozycyjność,
  • prawo jazdy kat B,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe informacje

*prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zamieszczenie w CV klauzuli następującej treści „ Potwierdzam prawdziwość przekazanych danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przekazanymi do a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o. do celów bieżącej rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (RODO)). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu, poprawiania lub usunięcia moich danych. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów   informacji w nich zawartych."

Jeżeli chciałby Pan/Pani abyśmy zachowali Pani/Pana zgłoszenie również na czas przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji. „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę a.hartrodt (Polska) sp. z o.o.”

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest a.hartrodt (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161958. Dane kontaktowe: tel. 91 433-16-89, e-mail: HR.pl@hartrodt.com. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych i kontaktowych związanych z bieżącą rekrutacją w okresie jej trwania, a po jej zakończeniu zostaną trwale usunięte; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy działu HR i Kadr, a także Kierownik Działu, do którego Pani/Pan rekrutują .4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o przepis prawa, Administrator uprawniony będzie do kontynuowania przetwarzania na zasadach przewidzianych w przepisie. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek bezpośrednio w siedzibie Administratora wskazanej w punkcie 1) powyżej lub na wskazane dane kontaktowe Administratora. 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji