Stanowisko

Specjalista ds. logistyki

Miejsce

Polska

Pracodawca

Narodowe Centrum Krwi

Specjalista ds. logistyki

Narodowe Centrum Krwi z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 1, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia, zaprasza do złożenia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie specjalisty ds. logistyki do realizacji zadania nr 3, w ramach projektu pn. „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa", polegającego na opracowaniu standardu obsługi dawców i podręcznika wdrożeniowego.

Termin złożenia oferty: do dnia 16 maja 2022 r do godziny 10:00.

Ofertę należy złożyć:

a.       e–mailowo na adres: nck@nck.gov.pl

b.       lub za pośrednictwem platformy Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Więcej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106538 

Projekt „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” - nr porozumienia: POWR.05.02.00-00-0002/21-00. Wartość całkowita projektu to 6 600 000,00 zł, z czego 5 555 220,00 zł stanowi wkład z Funduszy Europejskich.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji