Jak pomagamy?

Formy wsparcia

1.    Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Służą diagnozie predyspozycji zawodowych, osobowościowych oraz zainteresowań studenta, dzięki której będzie możliwe wyznaczenie odpowiedniego kierunku działania, mającego na celu rozwój potencjału studenta.

W ramach diagnozy zostaną wykorzystane wybrane narzędzia psychometryczne: testy predyspozycji zawodowych, MTQ, PROKOS.

2.    Szkolenie: Rozwój odporności psychicznej

Cel:

  • prezentacja konceptu odporności psychicznej jako cechy osobowości odpowiedzialnej za indywidualną efektywność, radzenie sobie z wyzwaniami i presje, w tym efektywność akademicką
  • prezentacja metod rozwoju odporności psychicznej.

Każdy student weźmie udział w badaniu odporności psychicznej i otrzyma indywidualny raport rozwojowy.

3. Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (plan na semestr zimowy 2021/2022)

  • Personal branding
  • Design Thinking
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

4. Program Mentoringowy

W zależności od potrzeb studenta ale tez zdiagnozowanego obszaru rozwojowego student może skorzystać w programu mentoringowego koncentrującego się na rozwoju zawodowym i/lub naukowym. Jest to cykl indywidualnych spotkań studenta z mentorem. W ramach programu zostaną opracowane standardy prowadzenia sesji mentoringowych oraz szkolenie dla mentorów. Program mentoringowy zostanie opracowany we współpracy z Klubem MBA oraz kadra akademicką AWSB.

Działania dodatkowe:

1.    Spotkanie z przedstawicielami i opiekunami Kół naukowych – prezentacja ścieżki rozwoju naukowego

2.    Mobilność – prezentacja programów mobilnościowych adresowanych do studentów i przygotowanie wybranych studentów do aplikowania o udział w programie Erasmus Plus

3.    Udział w konferencjach, seminariach i wydarzeniach akademickich – uczestnicy projektu będą mogli brać udział w dodatkowych działaniach organizowanych przez AWSB zarówno jako uczestnicy jak i wsparcie w organizacji, co będzie szansa na poszerzanie wiedzy akademickiej, ale też zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych

4.    Aktywność w Samorządzie studenckim – promocja zaangażowania w życie społeczności akademickiej i włączenie uczestników projektu w inicjatyw Samorządu.

5.    „Spotkania na backstage’u”  - specjalne spotkania dla Laureatów Złotych Indeksów z przedstawicielami świata nauki i biznesu – gośćmi AWSB

 

Komunikacja

Oprócz prowadzenia indywidualnego wsparcia ścieżki studenta raz na miesiąc każdy uczestnik projektu otrzyma newsleter prezentujący kolejne etapy projektu, ciekawe inicjatyw organizowane przez AWSB lub artykuły z zakresu rozwoju

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji