Program mentoringowy

dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Był oficerem Policji w latach 1999-2011, obecnie wykładowca akademicki, dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym, Dyrektor Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących m.in. organizacji funkcjonowania administracji publicznej w sytuacjach szczególnych zagrożeń, problematyki stanów nadzwyczajnych oraz lokalnego i transgranicznego wymiaru bezpieczeństwa. Za działalność na rzecz bezpieczeństwa odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniony przez Marszałka Województwa Śląskiego srebrną odznaką "Zasłużony dla województwa śląskiego"

Więcej

dr Witold Aleksander Cempel

Zdobył wykształcenie w dwóch dyscyplinach naukowych. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (dawniej Akademii) zdobył tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk ekonomicznych (1997 r.), a w Politechnice Poznańskiej, stopień naukowy doktora nauk technicznych (2006 r.). Syntezę nauk społecznych i technicznych dr Cempel realizuje zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Praktykę biznesowa Witold A. Cempel prowadzi od ponad 20 lat. Najpierw prowadził przedsiębiorstwo pod nazwą Prometeus, póżniej Cempel Consulting – Architekci Biznesu, a obecnie pełni funkcję prezesa zarządu i głównego udziałowca przedsiębiorstwa „wysokich technologii” InterMarium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. InterMarium Sp. z o.o. jest dystrybutorem oprogramowania symulacyjnego FlexSim oraz realizuje projekty symulacyjne w sektorach wytwarzania, logistyki, służby zdrowia oraz uczelni wyższych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej dr Cempel wykładał w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2009-2016). Jest współautorem książki „Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie” oraz autorem, współautorem oraz wydawcą publikacji wydawanych w kraju i zagranicą, m.in. „Symulacji stosowanej” (Allen G. Greenwood i inni).

W zakresie działalności społecznej Witold Cempel był delegatem środowiska akademickiego Krakowa (AGH, UJ, UR, UP, UEK) na X Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności” (kadencja 2014-2018). Witold A. Cempel jest pomysłodawcą, współfundatorem oraz prezesem zarządu Fundacji IntermariuM, która m.in. promuje ideę Solidarności Międzymorza (www.intermarium.org.pl). Ponadto jest współzałożycielem i koordynatorem Familias Carmeli (www.familiascarmeli.pl).

Witold A. Cempel jest członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB, Rady Społecznej Politechniki Śląskiej oraz Międzynarodowego Zespołu Doradczego Politechniki Śląskiej.

Więcej

dr Rafał Rębilas

Dr nauk ekonomicznych. Ekspert w zakresie finansowania inwestycji przedsiębiorstw i produktów rynku finansowego, praktyk. W latach 2001 – 2011 zarządzający sprzedażowymi strukturami organizacyjnymi instytucji finansowych (Grupa Getin Holding SA, PKO BP SA, Bank Zachodni WBK SA). Karierę w sektorze bankowym rozpoczął od pracy w segmencie klienta korporacyjnego Banku Handlowego w Warszawie S.A. Stażysta w Dresdner Bank Luxembourg SA, Global Finance Departament w Luksemburgu. Asesor wewnętrzny w procesie rekrutacji i przygotowania kadry menedżerskiej instytucji finansowych, mentor młodej kadry zarządzającej w sektorze bankowym.

W 2001r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii AE w Katowicach broniąc pracę „Bank na rynku dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw w aspekcie przeobrażeń w systemie finansowym”. Od 2005r. oprócz pracy w sektorze bankowym, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (obecnej Akademii WSB). Autor publikacji z zakresu inwestycji przedsiębiorstw, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym. Od 2018 r. Prorektor ds. współpracy zagranicznej w Akademii WSB. Doktor Honoris Causa Połtawskiego Uniwersytetu Agrarnego (Ukraina), Profesor uczelniany Międzynarodowego Uniwersytetu w Kijowie (Ukraina).

Więcej

dr inż. Tomasz Siemek

Tomasz Siemek, obecnie Dyrektor Handlowy, Prezes Zarządu i założyciel Cloudteam. CloudTeam jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w branży IT w Polsce, która specjalizuje się w Cloud Computingu, zarówno w zakresie usług doradczych, jak i szkoleniowych. Działając w całej Polsce, zapewnia szkolenia Amazon Web Services (AWS) dla CIO, architektów, operatorów systemów oraz programistów. Zakres usług obejmuje również technologie takie jak Microsoft Azure, Microsoft 365, Google Cloud i inne rozwiązania oferowane przez Microsoft, Citrix, Comptia, Veeam i WMware.

Mentor całe swoje życie związał z edukacją i kształceniem osób. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jest również absolwentem Said Business School of Oxford. Jeden z twórców narzędzia Cloudla.bs, (globalnego narzędzia do dystrybucji laboratoriów wirtualnych). Prywatnie uzależniony od sportu i zdobywania nowych kompetencji w służbie komunikacji międzyludzkiej.

Licencjonowany mediator i twórca pierwszych wytycznych dotyczących metodyki szkoleniowej dla takich firm jak Microsoft i Novell. Jako jedno z największych osiągnięć jest umieszczenie rozwiązania wypracowanego przez firmę Cloudteam, którą założył w 2003 roku, na liście zalecanych narzędzi online przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Więcej

dr inż. Krystian Mączka

Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych. Od lat zajmujący się m.in. problemami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Więcej

Mateusz Maik

Trener biznesu, mentor, przedsiębiorca. Przez blisko 10 lat współtworzył największą w tej części Europy sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości. Od ponad 9 lat kreuje nowe rozwiązania wspomagające kadrę managerską oraz opracowuje nowe programy wsparcia dla Startupów w Polsce. Podczas swojej działalności pomógł rozwinąć́ się ponad 650 firmom. Przygotowuje najlepsze projekty do spotkań z inwestorami prywatnymi oraz funduszami inwestycyjnymi. Współtwórca Podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru oraz współzałożyciel Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jako przedsiębiorca współtworzy MOM Studio sp. z o.o. specjalizujące się w tworzeniu identyfikacji wizualnych, strategii marketingowo-sprzedażowych oraz pomocy w ich wdrożeniu zarówno polskim jak i zagranicznym markom. Misją spółki jest komunikowanie firm z konsumentami skupiając się korzyściach dla obydwu stron.

Więcej

Magdalena Godyń

Od 15 lat związana zawodowo z HR w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym, ostatnio na stanowisku dyrektora personalnego w agencji pracy tymczasowej. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, Akademii Trenerów Grupowych, rocznej Szkoły Negocjacji oraz studiów MBA organizowanych przez Akademię WSB i EY Academy. Obecnie w trakcie zdobywania dyplomu Akademii Profesjonalnego Coachingu. Certyfikowany konsultant MTQ Products (badanie odporności psychicznej).

Uczestniczka programów coachingowych i mentoringowych.

Regularnie zdobywa kolejne szczyty górskie w trakcie wędrówek po Beskidach i Tatrach, uwielbia  jogging, grę w siatkówkę i jazdę na nartach. Pasjonatka rozwoju osobistego, well-beingu i idei lifelong learning. Od kilku lat organizuje wraz ze znajomymi Szlachetną Paczkę i włącza się w akcje charytatywne.

Więcej

Michał Dziekoński

Twórca i zarządzający Business Games Institute – pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się adaptacją tzw. serious games do wymagań szkoleń i dydaktyki. Doświadczony menedżer marketingu i strategii, przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem i markami w jednej z firm Grupy Siemens w Polsce; realizując szereg programów międzynarodowych, m.in. jako interim ekspert w centrali Siemens Westinghouse w Orlando (USA).

Od prawie 15 lat prowadzi warsztaty. Jest jednym z głównych prowadzących zajęcia na programach the Chartered Institute of Marketing w Grupie Questus, wykłada na wielu uczelniach, także na programach MBA, m.in. prowadzi autorski 50-godzinny moduł Business Games w języku angielskim na studiach International MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej

Dariusz Wylon

Lider, agile coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania, HR i przywództwa. Współautor Agile HR Manifesto oraz twórca modeli i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu kultury organizacyjnej oraz zwinnych procesów HR.  Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i Scrum Masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach. Zdobywca trzech głównych nagród w ogólnopolskim konkursie HR Dream Team za najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów (2015), rozwój talentów w organizacji (2020) oraz budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników (2020).

Więcej

Grażyna Pławska

Menedżer w branży łańcucha dostaw, trener umiejętności zarządzczych, przedsiębiorca. Przez ponad 20 lat zarządzała dużymi magazynami i prowadziła projekty dla łańcucha dostaw. Od ponad 10 lat prowadzi działalność edukacyjną szkoląc liderów, kierowników i właścicieli firm z zarządzania. Obecnie realizuje projekty strategiczne dla firm i organizacji, wspierając zarządzających w tworzeniu efektywnych strategii zarządzania kapitałem ludzkim, efektywnych modeli biznesowych, w kierowaniu zespołami.

Prowadzi indywidualne treningi dla liderów bazując na diagnostyce odporności psychicznej i stylu przywództwa. Efektem tak szczególnego podejścia jest projektowanie indywidualnych ścieżek rozwojowych dla kadry menedżerskiej w oparciu o mocne strony i osobistą transformację tożsamości. Jest zwolennikiem podejścia systemowego w zarządzaniu, tworzenia zdrowych, zrównoważonych środowisk pracy, kultury zarządzania, w której ludzie ludziom służą i wspierają siebie nawzajem, oferując rozwiązania na najwyższym poziomie, dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów. 

Więcej

Anna Kubicka

Psycholog policyjny w garnizonie śląskim z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista ds. zarządzania kryzysowego, psychotraumatolog. W Policji od początku zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz uczestnikom zdarzeń kryzysowych. Uczestniczyła w negocjacjach policyjnych jako psycholog konsultant. W latach 2014-2016 pracowała jako ekspert Wydziału Sztab Policji Zespołu Operacji Policyjnych KWP w Katowicach. Jest członkiem nieetatowego Zespołu Antykonfliktowego Policji skierowanego do rozmów i deskalacji zachowań agresywnych w sytuacji zbiorowych protestów.

Uczestniczyła w udzielaniu pomocy psychologicznej po zdarzeniach kryzysowych np.: zawaleniu się hali MTK, kierowała pomocą psychologiczną w czasie wypadku w KWK w Halembie, organizowała pomoc psychologiczną we współpracy z OIK-iem w czasie wypadku w Kopalni "Wujek - Śląsk". Udzielała wsparcia rodzinom i prokuratorom podczas identyfikacji ciał przy katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. Brałam udział w udzielaniu pomocy rodzinom ofiar katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem.

Współpracowała z Centrum Reagowania Kryzysowego Wojewody Śląskiego przy stworzeniu procedur regulujących udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej  po zdarzeniach kryzysowych.

Realizowała zadania z zakresu profilowania psychologicznego grup społecznych np.: kibiców, protestujących.

Obecnie realizuje zadania związane z profilowaniem np. sprawców przestępstw, charakterystyką psychologiczną zaginionych, taktyką przesłuchania, wywiadami wiktymologicznymi itp.

Jako wykładowca współpracuję z uczelniami prowadząc szkolenia z zakresu psychologii zagrożenia, kłamstwa, sądowej  psychologii w kryminalistyce, psychologii tłumu i nawiązywania kontaktu z tłumem, psychologii dowodzenia, zarządzania kryzysowego i komunikowania się z człowiekiem w kryzysie oraz treningu zastępowania agresji.

Więcej

Kamil Sarna

Dyrektor Zarządzający w Gruber Logistics Sp. z o.o., posiada ponad 10 letnie doświadczenie w ramach logistyki i transportu. W toku rozwoju kariery zawodowej przeszedł wszystkie możliwe szczeble: od dyspozytora zajmującego się prowadzeniem floty własnej, poprzez kierownika otwierającego dział spedycji krajowej, do Dyrektora Zarządzającego.

W obecnej pracy odpowiada głownie za współtworzenie strategii rozwoju i tworzenie środowiska sprzyjającego wzrostowi sprzedaży poprzez budowę zespołu ekspertów. Przez wszystkie lata pracy zdobył ogromną wiedzę praktyczną w tym jak poprawnie zarządzać i w jakim kierunku rozwijać firmę oraz na jakie produkty warto stawiać.

Więcej

Marcin Wyszyński

Były Dowódca Grupy Przewodników Psów Bojowych (K-9) w JW Grom. Prowadzi markę K9 projekt. Zajmuje się profesjonalnym szkoleniem oraz doradztwem związanym z tematyką K9. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w Wojskach Specjalnych, uczestniczył w misjach zagranicznych oraz wielu szkoleniach. Miał duży wpływ na powstanie programu szkoleniowego dla pozorantów, przewodników oraz trenerów w Wojskach Specjalnych. Wiedza, którą posiada oparta jest w 100% na praktyce. Może pochwalić się wyszkoleniem kilkudziesięciu certyfikowanych psów do wykrywania materiałów wybuchowych, które obecnie pracują w różnych zakątkach świata. Posiada wiele certyfikatów świadczących o autentyczności doświadczenia, między innymi: SWDI oraz Global Training Centre for Detection Dogs.

 

Więcej

Adriana Piekarska

CEO Exclusive Event – lidera na polskim rynku eventowym. Założycielka, właścicielka, wizjonerka, a przede wszystkim kobieta z pasją. Niekwestionowany ekspert w branży eventowej z 17 letnim doświadczeniem. Reżyser najbardziej spektakularnych eventów w Polsce, pomysłodawczyni licznych autorskich koncepcji artystycznych szeroko opisywanych w mediach branżowych i nie tylko. Finalistka konkursu Bizneswoman Roku organizowanego z ramienia magazynu Forbes oraz dwukrotna finalistka konkursu Osobowość Roku Mice Poland. Ponadto trener, szkoleniowiec oraz doradca w zakresie działań wizerunkowych, brandingowych oraz marketingowych w największych firmach w Polsce.

 

Więcej

Piotr Bibrzycki

Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 2111). Absolwent Ekonometrii i Statystyki na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Z rynkiem finansowym związany od 2010 roku. Pracował m.in. jako analityk finansowy w jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce. Był Prezesem Zarządu w firmie Europejskie Centrum Informacji Finansowej. Aktualnie Członek Zarządu w firmie AppCode Sp. z o. o. specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań informatycznych m.in. dla firm z branży finansowej.

Aktywny szkoleniowiec i trener. Prowadził m.in. szkolenia przygotowujące do egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz szkolenia z zakresu matematyki finansowej i produktów finansowych. Współprowadzący zajęcia w ramach projektu „Finansowy Parasol Ochronny – o finansach z NPB” organizowanego przez Narodowy Bank Polski oraz Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykładowca w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Występował na wielu konferencjach dzieląc się swoją wiedzą z zakresu finansów ora zagrożeń na rynkach finansowych.

Więcej

Dominik Piotrowski

Programista - grafik komputerowy. W szeroko pojętej branży IT od ponad 15 lat. Rozpoczynał od grafiki, składania komputerów dla rodziny i znajomych oraz tworzenia stron internetowych dla lokalnego biznesu. Potem asystował i zdobywał doświadczenie w dziale marketingu jednego z największych wówczas podmiotów finansowych na polskim rynku. Twórca wielu aplikacji i rozwiązań usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw w obszarach: HR, administracja, bankowość, zarządzanie i wsparcie sprzedaży. Obecnie samodzielny przedsiębiorca, właściciel prężnie rozwijającej się firmy, wykładowca akademicki na dwóch wyższych uczelniach (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Akademia WSB), doktorant i wreszcie szczęśliwy mąż i dumny ojciec trójki dzieci. 

Więcej

Michał Serwa

mgr inż. pożarnictwa Michał Serwa, Oficer Państwowej Straży Pożarnej, absolwent dziennych studiów inżynierskich dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Właściciel firmy FireCare Security świadczącej profesjonalne doradztwo w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Specjalista w zakresie taktyki działań operacyjnych. 

Więcej

Podinsp. Marcin Budzich

Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 2003 roku. Służbę pełnił w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, Szkole Policji w Słupsku, Biurze Sztab Policji Komendy Głównej Policji, Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach w Wydziale Sztab oraz Wydziale Prewencji, następnie w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Obecnie pełni służbę w Wydziale Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Jest absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie studiował resocjalizację oraz absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym studiował Ekonomię i Zarządzanie Przedsiębiorstwami. Ukończył również Podyplomowe Studia w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania – Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Ukończył szkolenia w Akademii Obrony Narodowej - Wyższy Kurs Obronny oraz Szkolenie Obronne w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

W czasie swojej dotychczasowej służby wyróżniony został następującymi odznaczeniami:

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju - 2014 r.
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę - 2015 r.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - 2015 r.
Medal 30 Lecia Powstania NSZZ Policjantów – 2020 r.
Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2021 r.
Medal 100 Lecia Powstania Policji Państwowej – 2022 r.
Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości – 2022 r.

Medal „Pro Patria” – 2022 r.

 

Honorowa Odznaka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach
Honorowa Odznaka Krajowego Związku EiR Służby Więziennej

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji