Formy wsparcia

W ramach projektu każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem tj.:

Indywidualne poradnictwo zawodowe

 • diagnoza za pomocą kwestionariusza do badania odporności psychicznej MTQ48
 • diagnoza kompetencji społecznych - kwestionariusz Profil Kompetencji Społecznych
 • Indywidualny Plan Działania wraz z propozycją szkoleń

Warsztaty

 • obejmujące swoją tematyką zarówno kompetencje społeczne jak i umiejętności kluczowe w prowadzeniu własnego biznesu.
 • Szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, są realizowane w formie interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem najnowszych narzędzi aktywizujących.

Tematy warsztatów:

 • Rozwój odporności psychicznej a efektywność na rynku pracy – 8 h
 • Jak kreować innowacje metodą Design Thinking? – 8 h
 • Nowoczesne metody rekrutacji - 6 h
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna – 6 h
 • Jak efektywnie współpracować w zespole? – 6 h
 • Rozwiazywanie problemów (narzędzia Problem Solving) – 6 h
 • Personel Branding w Internecie a poszukiwanie pracy – 6 h
 • AC i DC jako kompleksowa metoda rekrutacji – 12 h
 • Spadochron dla poszukujących pracy – 12 h
 • Czy masz osobowość przedsiębiorcy – ocena predyspozycji przedsiębiorczych – 6 h
 • Jak pozyskać fundusze na uruchomienia własnej działalności gospodarczej? – 4h
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – ochrona przed ryzykiem? – 4 h
 • Mój pomysł na biznes –tworzenie innowacyjnych proj. – 4 h
 • Jak prowadzić firmę w strukturach Inkubatora Przedsiębiorczości -  4 h