Biblioteka w czasie pandemii

Biblioteka w tym trudnym czasie w trosce o Państwa bezpieczeństwo stosuje następujące zasady:

 • Biblioteka  jest  otwarta  z  zachowaniem  dystansu  społecznego.  Czytelnicy mogą  swobodnie  zamawiać  publikacje  do wypożyczenia i  odbierać je w godzinach  pracy  Biblioteki,  dotyczy  to  również  zwrotów.   
 • Z zasobów dostępnych w czytelni można korzystać w wyznaczonym do tego miejscu, którego dezynfekcja jest przeprowadzona po każdym użytkowaniu.
 • Z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki można doraźnie skorzystać. Peryferia oraz okolice stanowiska komputrowego są dezynfekowane po każdym użytkowaniu.
 • Czytelnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Na terenie Biblioteki może przebywać łącznie 18 osób. Pozostali czytelnicy powinni  oczekiwać  na  zewnątrz  pomieszczenia  Biblioteki  zachowując  dystans społeczny. 
 • Biblioteka w Twoim domu!

  Zdalna rejestracja

  Jeśli nie masz jeszcze konta w naszej Bibliotece, możesz założyć je on-line, bez konieczności potwierdzania tożsamości na miejscu. Wypełnij formularz rejestracyjny, a Twoje konto zostanie aktywowane do końca dnia, bez konieczności wizyty w Bibliotece.

  Elektroniczne bazy danych

  Biblioteka daje możliwość korzystania z baz elektronicznych  pełnotekstowych, abstraktowych i bibliograficznych. W bazach online można znaleźć materiały w wersji elektronicznej  –  książki,  czasopisma,  artykuły  itp. W  zasobach  znajdziemy  platformy  z  książkami  elektronicznymi,  które polecane są przez Wykładowców i wykorzystywane do zajęć. Z większości baz danych można korzystać w ramach tzw. zdalnego dostępu – z dowolnego urządzenia,  które  ma  dostęp  do  Internetu  (również  po  za  siecią  Akademii  WSB).  Pełne  korzystanie  z  baz  jest  możliwe  po konfiguracji ustawień proxy lub poprzez uzyskane  dane do logowania z Biblioteki. Szczegółowe informacje o bazach elektronicznych można znaleźć na tej stronie lub kontaktując się z pracownikami biblioteki telefonicznie/mailowo.

  Zestawienia tematyczne (literatura do prac dyplomowych)

  Biblioteka w oparciu o polskie i światowe zasoby naukowe tj.:

  • bazy elektroniczne pełnotekstowe i bibliograficzne
  • bazy Open Access, repozytoria, archiwa i biblioteki cyfrowe
  • zasób wydawnictw zwartych
  • wydawnictwa ciągłe i tworzoną Bibliografię Zawartości Czasopism

  Udziela informacji w zakresie gromadzenia literatury naukowej do prac dyplomowych. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem informacji naukowej otrzymują zestawienie bibliograficzne oraz przydatne linki.

  Z usług informacyjnych mogą bezpłatnie korzystać:

  • studenci WSB,
  • słuchacze studiów podyplomowych AWSB,
  • doktoranci,
  • pracownicy AWSB.

  Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie na adres: biblioteka@wsb.edu.pl

  Wypożyczalnia międzybiblioteczna

  Biblioteka  Akademicka  im.  Prof.  Jerzego  Altkorna  umożliwia  korzystanie  ze  zbiorów  innych  bibliotek  krajowych.  W  ramach  wypożyczalni  sprowadzamy  książki,  artykuły  z  czasopism.  Z  zamówionych  książek,  można  korzystać  tylko  na  miejscu  w  bibliotece.  Zamówienie  na  materiały  z  innych  bibliotek  należy  złożyć  mailowo  biblioteka@wsb.edu.pl  podając  dane bibliograficzne, oraz swoje dane kontaktowe.

  Skanuj – nie żałuj! 

  W ramach tej akcji studenci mogą częściowo korzystać z zasobów stacjonarnych.  Oferujemy skan na życzenie, obejmujący np. artykuł z czasopisma lub fragment książki (do 50 stron), które  znajdują  się  w  katalogu  Biblioteki.  Prośby o skan prosimy  kierować  na  adres  mailowy  Biblioteki.

  Konsultacje na życzenie

  Biblioteka Akademicka im. Prof. Jerzego Altkorna proponuje konsultacje ze  studentami  w  zakresie:

  • wykorzystania  baz  elektronicznych,  
  • pisania  prac  dyplomowych, formatowania prac, 
  • bibliografii,  korzystania  z  biblioteki.

  Konsultacje  odbywają  się  po wcześniejszym umówieniu konkretnej daty spotkania i mogą odbywać się zdalnie lub stacjonarnie z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji