Rozprawy doktorskie

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna zwana dalej Biblioteką gromadzi i przechowuje rozprawy doktorskie obronione w Akademii WSB. Prace dostarczane są do Biblioteki przez pracownika Biura Seminarium Doktorskiego, po ogłoszeniu daty obrony, nie później niż 10 dni przed obroną.

Zabrania się:

 1. wynoszenia prac doktorskich poza Bibliotekę
 2. kopiowania jakichkolwiek fragmentów pracy dyplomowej (dokonywania odbitek kserograficznych, fotograficznych i innych).

Egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej jest publicznie dostępny w Bibliotece przed obroną, a po obronie pozostaje w zbiorach Biblioteki jako depozyt Archiwum, który nie jest udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany przez Akademię WSB

Prace doktorskie mogą być udostępnione przed obroną:

 1. autorowi pracy, za okazaniem dowodu osobistego;
 2. studentom WSB, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
 3. nauczycielom akademickim i pozostałym pracownikom Akademii WSB, za okazaniem karty bibliotecznej lub dowodu osobistego;
 4. Prace doktorskie mogą być udostępnione osobom niewymienionym w ust. 2, jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach na ich pisemny wniosek, po Uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Centrum Nauki i Biblioteki Akademickiej.

Udostępnianie prac możliwe jest tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki. 

Szczegółowe warunki udostępniania prac dostępne są w regulaminie: REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PRAC DOKTORSKICH

Wykaz rozpraw doktorskich:

Pozaszkolna aktywność muzyczna adolescentów. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Mirosława Kisiela, Promotor pomocniczy: dr Magdalena Archacka
Sygnatura: DR 33

Skuteczność mediów w zarządzaniu wizerunkiem policji. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. inż. Justyny Bugaj, prof. UJ
Sygnatura: DR 32

Kognitywny system wspomagania decyzji w zarządzaniu wartością nieruchomości. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. Dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej
Sygnatura: DR 31

 • Wrona Marcin

  Elastyczność strategiczna a realizacja strategii w przedsiębiorstwie. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak, prof. UE
  SYGNATURA: DR 30

 • Piotrowska-Bożek Wioletta

  Gotowość do zmiany a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE
  SYGNATURA: DR 29

 • Sygulska Karolina

  Postawy uczniów szkół ponadpodstawowych wobec matematyki jako przedmiotu szkolnego. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Marka Walancika, prof. AWSB
  SYGNATURA: DR 28

 • Szymankiewicz Łukasz

  Terroryzm antyizraelicki na przykładzie linii lotniczych El Al. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020.
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dra hab. Adriana Siadkowskiego, prof. AWSB
  Sygnatura: DR 27

 • Socha Gabriela

  Działania Policji podczas operacji policyjnych o zasięgu krajowym. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. Janusza Faleckiego
  Sygnatura: DR 26

 • Piontek Adam

  Model zarządzania zaufaniem interpersonalnym w policji. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. Dr hab. Dagmary Lewickiej
  Promotor pomocniczy: dr Joanna Dzieńdziora
  Sygnatura: DR 25

 • Zelek Leszek

  Koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2021.
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Bernarda Ziębickiego, prof. UEK
  Promotor pomocniczy: dr Magdalena Wróbel
  Sygnatura: DR 24

 • Janulek Piotr

  Media społecznościowe w procesie projektowania innowacyjnych modeli biznesu przedsiębiorstw usług profesjonalnych. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Inż. Marka Jabłońskiego, prof. nadzw.
  Sygnatura: DR 23

 • Klich Jarosław

  Model uwarunkowań stabilności zatrudnienia w Policji. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Dagmary Lewickiej
  Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Smolarek
  Sygnatura: DR 22

 • Konopnicki Adam

  Wykluczenie, inkluzja i emancypacja we współczesnym cyfrowym świecie. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz
  Promotor pomocniczy: dr Zofia Remiszewska
  Sygnatura: DR 21

 • Grzesiak Mateusz

  Zintegrowany model kompetencji społecznych wobec wyzwań współczesnej edukacji. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz
  Promotor pomocniczy: dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
  Sygnatura: DR 20

 • Kotelska Jolanta

  Model restrukturyzacji systemu wykonawczego przedsiębiorstwa branzy górnictwa węgla kamiennego. - Dabrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. UEK dra hab. Marka Szaruckiego
  Promotor pomocniczy: dr Magdalena Wróbel
  Sygnatura: DR 19

 • Michalik Izabela

  Zaangażowanie organizacyjne a dzielenie się wiedzą w instytucjach edukacyjnych. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Wziątek-Staśko, prof. UJ
  Promotor pomocniczy: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
  Sygnatura: DR 18

 • Świtek Sławomir

  Identyfikacja czynników procesu akceptacji koncepcji Lean Six Sigma w Organizacji.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Ludosława Drelichowskiego
  Sygnatura: DR 17

 • Krawczyk Tomasz

  Jakość procesu wyboru operatora intermodalnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. zw. dr hab. Jacek Szołtyska
  Promotor pomocniczy: dr Sebastian Twaróg
  Sygnatura: DR 16

 • Mokrysz Sylwia

  Implementacja i kontrola realizacji strategii matketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych na rynku kawy. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Grzegorza Maciejewskiego, prof. UE
  Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Wróblewski
  Sygnatura: DR 15

 • Cierpioł Adrian

  Skuteczność zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Urszuli Wąsikiewicz-Rusnak, prof. nadzw.
  Sygnatura: DR 14

 • Mlaskawa Julita

  Model powiązań innowacji bankowych z rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Francik, prof. AWSB
  Sygnatura: DR 13

 • Krawczyk-Antoniuk Olena

  Proefektywnościowy model klimatu organizacyjnego. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Wziątek-Staśko, prof. UJ
  Sygnatura: DR 12

 • Świerkot Jarosław

  Modele systemu zarządzania procedurami medycznymi w szpitalu publicznym na przykładzie województwa śląskiego.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Zbigniewa Makieły, prof. nadzw. AWSB
  Sygnatura: DR 11

 • Radwan Krzysztof

  Koncepcja zarządzania komponentem sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych.- Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2018
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem:  prof. nadzw. Włodzimierza Sroki, prof. Marka Walancika
  Sygnatura: DR 10

 • Dereń Marek

  Analiza metodyk zarządzania projektami w przedsięwzięciach informatycznych.- Dąbrowa  Górnicza : Akademia WSB,  2018
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Włodzimierza Sroki
  Sygnatura: DR 9

   

 • Bar Jerzy

  Model zarządzania firmą rodzinną z uwzględnieniem jej cyklu życia. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2017
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. inż. Joachima Foltysia, prof. PO
  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. WSB
  Sygnatura: DR 8

 • Kot-Radojewska Magdalena

  Wpływ elastycznych form zatrudnienia na wartość kapitału ludzkiego w organizacji. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Francik, prof. nadzw.
  Sygnatura: DR 7

 • Popławska Ewa

  Ocena funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w Polskich podmiotach leczniczych. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Urszuli Wąsikiewicz-Rusnak, prof. nadzw.
  Sygnatura: DR 6

 • Siudyka Ewa

  Wpływ funduszy strukturalnych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Nehring, prof. nadzw.
  Sygnatura: DR 5

 • Wróbel Magdalena

  Model Zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Barbary Piontek, prof. nadzw.
  Sygnatura: DR 4

 • Pabian Angelika

  Wyznaczniki i przesłanki rynkowej orientacji szkół wyższych w Polsce. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Romana Niestroja
  Sygnatura: DR 3

 • Buczek Paulina

  Model klastra edukacyjnego w zarządzaniu wiedzą i edukacją na przykładzie województwa śląskiego. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Barbary Piontek, prof. nadzw.
  Sygnatura: DR 2

 • Barszczowska Beata

  Zarządzanie procesem prywatyzacji w Polsce w latach 1992-2011 i jego efekty ekonomiczne. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Nehring, prof. nadzw.
  Sygnatura: DR 1

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji