Źródła online

 • Aplikacje mobilne

  Informatyka:

  1. Programmers Calculator Binary - darmowy kalkulator. Do głównych funkcji tej aplikacji należy konwertowanie liczb na różne systemy liczbowe oraz wykonywanie działań na liczbach binarnych, ósemkowych i szesnastkowych. Obsługuje wszystkie znane operatory bitowe. Google Play
  2. Google Play Developer Console - aplikacja ułatwiająca publikowanie i rozpowszechnianie stworzonych przez siebie aplikacji bezpośrednio wśród użytkowników urządzeń obsługujących system Android. Umożliwia dostęp do statystyk dotyczących wyników aplikacji oraz jej danych finansowych. Dodatkowo, program daje możliwość wysyłania powiadomień, które na bieżąco informują użytkowników o stanie ich aplikacji oraz zmianach dotyczących publikowania. Google Play .
  3. Online Compiler —mobilny kompilator obsługujący C, C + +, Java, JavaScript, Perl, PHP Python, Haskell oraz C# . Z jego pomocą można skompilować i uruchomić kod na każdym urządzeniu z systemem Android. Umożliwia pisanie programów bezpośrednio na smartfonie. Google Play
  4. JuiceSSH — SSH Client — aplikacja umożliwiająca połączenie z serwerem za pomocą telefonu. Za jej pomocą użytkownik zarządza połączeniami, które może podzielić na grupy i współdzielić z innymi użytkownikami. Program wspiera kilka typów połączeń, takich jak: SSH, MOSH czy Telnet. Przy każdym z nich można wybrać utworzony wcześniej zestaw danych tożsamości, ustawiać adres, port, a także łączenia za pośrednictwem drugiego serwera. Google Play
  5. DroidEdit — popularny, mobilny edytor kodu źródłowego. Posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak: kolorowanie składni dla wielu języków (m.in. C, C++, C#, Java, HTML, CSS, Javascript, Python, Ruby, Lua, LaTeX, SQL), pracę z wieloma plikami, cofanie i ponawianie zmian, wyszukiwanie i zamianę tekstu, obsługę różnych kodowań, przechodzenie do linii, zawijanie wierszy, pracę w trybie tylko do odczytu, pogląd, plików HTML w przeglądarce, tworzenie skrótów do plików, uruchamianie skryptów bezpośrednio w SL4A, dostosowywanie wyglądu (motyw, rozmiar czcionki, elementy interfejsu), korzystanie ze skrótów klawiszowych, zapamiętywanie otwartych plików i zmian pomiędzy sesjami; Google Play

  Medycyna:

  Aplikacje anatomiczne – atlasy anatomiczne klasyczne oraz trójwymiarowe:

  1. Anatomy Learning – trójwymiarowy atlas anatomiczny, który zawiera ponad 6000 struktur anatomicznych. Aplikacja jest częściowo płatna. Google Play
  2. BoneBox™ - Dental Lite – trójwymiarowe narzędzie do nauki anatomii dla studentów stomatologii. Aplikacja umożliwia szczegółowe przeglądanie modeli 3D zębów oraz  rozwiązywanie pytań quizowych. Aplikacja jest bezpłatna. Google Play
  3. Gray’s Anatomy – atlas anatomiczny z klasycznymi ilustracjami z Anatomii Graya. Zawiera testy sprawdzające wiedzę i słownik medyczny. Aplikacja jest bezpłatna. Google Play
  4. Head Atlas – trójwymiarowy atlas anatomiczny czaszki tworzony przez międzynarodowy zespół neurochirurgów. Rekomendowany dla lekarzy, studentów kierunków medycznych i sztuk pięknych. Aplikacja jest bezpłatna. W skład atlasu wchodzą trzy moduły: General Mode, Skull Base Mode, Craniometric Mode. Google Play
  5. Sobotta Anatomy Atlas – atlas anatomiczny oparty na książkowej wersji Atlasu anatomii człowieka Johannesa Sobotty. Aplikacja jest płatna z darmową wersją próbną, która zawiera 40 anatomicznych zdjęć. Cały atlas składa się z około 1600 zdjęć w tym 25000 szczegółowo umiejscowionych pinów wraz z ich opisami w języku angielskim, niemieckim i łacińskim. Google Play

  Aplikacje dydaktyczne:

  1. MedicLearn – aplikacja jest narzędziem dedykowanym studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ale mogą z niego korzystać również wszyscy inni zainteresowani. Umożliwia ona użytkownikom rozwiązywanie testów z przedmiotów prowadzonych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, udostępnia również statystyki dotyczące rozwiązanych testów. Aplikacja jest bezpłatna.  Google Play
  2. Prognosis – aplikacja stanowi bazę scenariuszy medycznych dla ponad 30 specjalizacji, za sprawą których student może przećwiczyć swoje umiejętności podejmowania decyzji klinicznych. Aplikacja jest bezpłatna.  Google Play

  Inne:

  1. Researcher: Academic Journals - aplikacja umożliwia tworzenie alertów informujących o pojawieniu się nowych artykułów w wybranych przez użytkownika czasopismach. Aktualnie aplikacja oferuje dostęp do tytułów z grupy ponad 3 tysięcy czasopism z zakresu m.in. medycyny oraz nauk o życiu. Google Play
  2. Leki Pharmindex mobile to aktualizowana na bieżąco aplikacja stanowiąca profesjonalny system informacji o lekach zawierający m.in.: 30 tys. opisów leków, suplementów diety, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, aktualną listę leków refundowanych, bazę zamienników leków, system informacji o lekach, a w tym ceny leków i stopnie odpłatności oraz kalkulatory medyczne. Google Play
  3. eMPendium – redagowana przez redakcję Medycyny Praktycznej aplikacja oferująca szereg narzędzi przydatnych dla lekarzy i studentów. Oprócz bazy leków z polskimi nazwami handlowymi oraz wykazem leków refundowanych możemy skorzystać z bezpłatnej 30 dniowej wersji Chorób Wewnętrznych Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego. Aplikacja jest bezpłatna.  Google Play
  4. Medscape – aplikacja mobilna dla pracowników służby medycznej. Prócz aktualności ze świata medycyny oferuje bazę leków oraz ich interakcji, kalkulatory, formularze oraz obszerny słownik pojęć z zakresu nauk medycznych. Aplikacja jest bezpłatna.  Google Play 

  Prawo:

  1. Polskie Kodeksy- założeniem programu jest prostota i funkcjonalność oraz łatwy dostęp do podstawowych źródeł prawa. Wersja bezpłatna aktualizowana jest prawnie co 6 miesięcy. Google Play
  2. Polskie Ustawy- aplikacja zawierająca ponad 100 kodeksów i ustaw pogrupowanych w przejrzystych kategoriach. Aplikacja jest regularnie aktualizowana i uzupełniana o kolejne akty prawne. Polecana prawnikom, studentom oraz tym wszystkim, którzy potrzebują szybkiego dostępu do przepisów prawa w swoim telefonie. Google Play
  3. Akty Prawne- dostęp do bazy przepisów liczącej ponad 150.000 jednostek (kodeksy, ustawy, rozporządzenia, dzienniki resortowe, dyrektywy i traktaty unijne). Wszystkie polskie przepisy dostępne są w wersji ujednoliconej. Google Play
  4. Lex News- aplikacja na Androida daje dostęp do najnowszych informacji prawnych ze strony lex.pl. Aplikacja zawiera dwie kategorie: Temat dnia (informacje branżowe dla środowiska prawniczego) i Aktualności. Google Play
  5. Testy prawne Iurista- aplikacja zawiera testy z aktów prawnych obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze. Przeznaczona jest w szczególności dla absolwentów i studentów studiów prawniczych.
  6. Law dictionary- aplikacja stanowiąca źródło terminologii prawniczej w języku angielskim. Google Play
  7. Polska Konstytucja- zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z możliwością tworzenia zakładek czy wyszukiwania fraz. Pracuje w trybie offline. Google Play

   

 • Czasopisma i prasa

  Czytelnia Czasopism on-line
  Czytelnia czasopism on-line to program przeznaczony dla bibliotek, aplikantów, doktorantów i naukowców, którzy na bieżąco chcą śledzić publikacje naukowe z różnych dziedzin prawa z najważniejszych tytułów prawniczych w Polsce za pośrednictwem Internetu.

  Prasa w Internecie
  Zdigitalizowane wersje czasopism: Tygodnik Ilustrowany (1859-1865) i Chimera (1901-1907).

  Akademicka Platforma Czasopism 
  Czasopisma z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne.
   
  ARIANTA - naukowe i fachowe czasopisma elektroniczne
  Baza wydawanych w Polsce czasopism naukowych i fachowych w wersji on-line.
   
  PAN - Czytelnia czasopism 
  Udostępnia czasopisma wydawane lub współwydawane przez Komitety i oddziały PAN, a także przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Czasopisma wg dziedziny nauki: Nauki humanistyczne i społeczne; biologiczne i rolnicze; nauki o ziemi; nauki techniczne; nauki medyczne
   
  Prasa – katalog Onet.pl
  zbiór odsyłaczy do stron prasy: codziennej, regionalnej; katalog tematyczny prasy on-line
   

 • Nauki społeczne, humanistyczne

  CEJSH
  CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych.

  Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
  Internetowa wersją tomu pierwszego słownika biobibliograficznego o tym samym tytule, opublikowanego przez Wydawnictwo IBL PAN w 2011 roku. Celem projektu jest dostarczenie podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.

  iSybislaw
  Zakres tematyczny systemu iSybislaw obejmuje nie tylko językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, lecz także w mniejszym stopniu językoznawstwo teoretyczne i ogólne, ważne dla slawistyki językoznawczej.

  Bibliografia Etnografii Polskiej
  Powstała w celu prezentacji dorobku rodzimej etnologii/antropologii kulturowej, a także jej upowszechniania za granicą. Bibliografia obejmuje nie tylko literaturę przedmiotową z etnologii/antropologii kulturowej, ale także wybrane pozycje z pokrewnych antropologii dyscyplin naukowych – humanistycznych i społecznych.

  Bibliografia Bara
  Retrospektywna Bibliografia Literacka Zawartości Czasopism XIX i XX w. Bibliografia, zwyczajowo nazywana kartoteką Bara, stanowi jedno z istotniejszych i najobszerniejszych źródeł danych bibliograficznych dotyczących literatury polskiej XIX i I poł. XX wieku, a także ówczesnej krytyki literackiej, artystycznej czy filmowej.

  Bank Danych lokalnych 
  Największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej krajuopisuje województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony, stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

  Baza demografia
  Baza zapewnia użytkownikom stały dostęp do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji.

  Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  Przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych i udostępnia jest na stronie internetowej NSA. W bazie znajdą Państwo treść wydanych po dniu 1 października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami. Baza jest uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania sądowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 30 września 2007 r. Znaleźć w niej można wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.
   
  Edukacja 
  Baza zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy.
  Zakres czasowy: od 1980 r.
   
  Edukator 
  Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Tworzona jest w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza obejmuje opisy bibliograficzne: książek, fragmentów książek, artykułów z czasopism, recenzji książek, recenzji w czasopiśmie.
   
  EurLex
  Interentowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych aktów prawnych Unii Europejskiej. Zawiera: pełne wersje tekstowe Dziennika Urzędowego UE, teksty przepisów całego prawa wtórnego, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu, projekty aktów prawnych.
   

  Pedagog 
  Bibliograficzna baza rejestrująca polskie książki, artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych, przepisy prawne z nauk pedagogicznych. Zakres czasowy: od 1990 r.


  Sejmowe Bazy Danych:
   
  Internetowy System Aktów Prawnych
  Sprawozdania Stenograficzne z posiedzeń Sejmu
  Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
  Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
  Druki Sejmowe
  Biuletyny Komisji
  Skrócone informacje o pracach komisji

 • Nauki Ścisłe

  SIGŻ
  Baza danych SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, budowaną przez CBR i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze.

  SIBROL
  Jest systemem informacji o badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki żywnościowej.  Dostarcza informacje w odpowiedzi na różne kwerendy dotyczące prac naukowo-badawczych z zakresu rolnictwa i dziedzin pokrewnych.

  AGRO 
  Bibliograficzna baza z zakresu nauk przyrodnicznych, rolniczych i technicznych, rejestruje artykuły z blisko 900 czasoipism naukowych polskich i zagranicznych. Zasięg czasowy: od 1992 r.

  BazTOL
  Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych. Portal wielodziedzinowy, nauki techniczne na poziomie akademickim
   
  BazEkon
  Połączone bazy GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE. Bieżąca, adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.
   
  BazEkon-Cytowania 
  Polska baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 90 tys. dokumentów oraz prawie 700 tys. przypisów bibliograficznych.

  BAZTECH 
  Bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Rejestruje artykuły z ok. 500 polskich czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Zakres czasowy: od 1998 r.
   
  DML-PL
  The Polish Digital Mathematics Library. Pełne teksty polskich czasopism i książek z matematyki.
   
  SAWIOS 
  Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych. Baza rejestruje specjalistyczne czasopisma polskie (80 tytułów) i zagraniczne (60 tytułów) oraz materiały konferencyjne w udostępnianie Bibliotece Instytutu Zaawansowanych Technologii w Krakowie (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem), w której baza jest tworzona.
   
  VIAMEDICA
  serwis medyczny wydawnictwa Viamedica oferujący (bo bezpłatnym zalogowaniu) wybrane artykuły ze specjalistycznych czasopism medycznych.

 • Nauka Polska

  Nauka Polska
  Zbiór baz danych Ośrodka Przetwarzania Informacji dotyczących stanu nauki w Polsce, m. in.: Badania naukowe SYNABA; Rozprawy doktorskie i habilitacyjne; Instytucje naukowe; Społeczny ruch naukowy; Ludzie nauki.
   
  Katalog Polskich Norm

 • Biblioteczne katalogi centralne

  KARO 
  Katalog rozproszony Bibliotek Polskich

  NUKAT 
  Narodowy Katalog Centralny
   
  Bazy i katalogi Biblioteki Narodowej 
  Zbiór baz bibliograficznych składających się na Polską Bibliografię Narodową oraz bibliografie specjalne: Przewodnik Bibliograficzny (od 1976 r.), Bibliografia Zawartości Czasopism (od 1996 r.), Czasopisma Polskie (od 1995 r.), Polonica Zagraniczne (od 1993 r.) oraz Bibliografia Dokumentów Elektronicznych (od 2001 r.), Bibliografie bibliologiczne i specjalne.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji