Seminarium Doktorskie w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 • OPŁATY

  Opłaty w ramach seminarium doktorskiego:

  • 300zł opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na Seminarium doktorskie
  • 500zł opłata z tytułu wpisowego
   Czesne za semestr Seminarium doktorskiego (dotyczy osób rozpoczynających SD od semestru letniego 2022/2023):
  • w semestrze od I do II - 2800, 00 zł
  • w semestrze od III do IV - 2600,00 zł
  • w semestrze od V do VI - 2400,00 zł
 • Kadra Naukowa

  prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Seminarium doktorskiego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Biegły sądowy, ekspert prokuratury i NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik lub uczestnik 4-ch grantów europejskich z zakresu transportu, kierownik lub uczestnik 14-tu grantów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań Rozwojowych , Ministerstwo Transportu. Kierownik 230 prac badawczo-wdrożeniowych dla firm transportowych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Staże naukowo – dydaktyczne w Anglii, Włoszech, Szwecji, Rosji, Chorwacji, Litwie. Autor lub współautor 19 książek i 215 artykułów krajowych i zagranicznych z zakresu transportu.

  Zainteresowania naukowe dotyczą:

  • trwałości i niezawodności pojazdów
  • infrastruktury transportowej,
  • bezpieczeństwa w transporcie,
  • zintegrowanych systemów transportowych,
  • logistyki.

  Kontakt: msitarz@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB

  Absolwentka i pracownik Politechniki Śląskiej (1998-2017). Aktualnie Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Konsultant Najwyższej Izby Kontroli w ramach oceny bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2017 roku. Ekspert NCBiR oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek komisji odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (European Union Agency for Railways).  Biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa transportu.  Kierownik, koordynator i uczestnik polskich i zagranicznych projektów naukowo badawczych. Prace badawczo-usługowe z zakresu budowy i wdrażania modelu systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem wraz z metodyką zarządzania ryzykiem i monitorowania utrzymania pojazdów kolejowych wdrożony w przedsiębiorstwach kolejowych. Wykonawca prac usługowo-badawczych dla przemysłu w zakresie dopuszczenia pojazdów kolejowych i ich elementów.

  Wykładowca/instruktor szkoleń zewnętrznych z zakresu audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS), Zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym i Oceny znaczenia istotności zmiany w tym dla Urzędu Transportu Kolejowego i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od 2010 roku organizator i wykładowca  warsztatów naukowo-technicznych „Systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem” dla przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej” organizowanych wspólnie z Urzędem Transportu Szynowego i Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych dla Pełnomocników ds. Bezpieczeństwa i Audytorów Systemów Bezpieczeństwa Kolejowego w Polsce.

   

  Obszary badań:

  • Zarządzanie i optymalizacja procesów transportowych
  • Zaradzanie bezpieczeństwem w transporcie
  • Eco i elektromobilność

  Kontakt: kchruzik@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński

  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Specjalista z dziedziny transportu w zakresie sterowania ruchem w transporcie i bezpieczeństwa systemów komputerowych.  Zajmuje się też problematyką transmisji otwartej w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kolejowym. Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie). Posiada duży dorobek praktyczny, związany z wdrażaniem w kolejnictwie polskim nowoczesnych technologii (komputerowych i telekomunikacyjnych). Był kierownikiem licznych prac badawczych z tego zakresu (granty, prace statutowe i ekspertyzy). Był koordynatorem  trzech programów TEMPUS, uczestniczył też w programach SOCRATES-ERASMUS, oraz  VI Programie Badawczym SELFRELNET „The network approach to the safety of for railway computer systems in control and management applications”. Realizował też międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bezpieczeństwa Kolei Dużych Prędkości. Jest też autorem ponad  200 artykułów na temat zasad projektowania i analizy bezpiecznych systemów komputerowych zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych i materiałach konferencyjnych.

  Więcej

  dr hab. inż. Adam Kadziński

  Specjalności naukowe:

  • Zarządzanie niezawodnością
  • Niezawodność systemów oraz obiektów w transporcie
  • Zarządzanie ryzykiem zagrożeń
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Bezpieczeństwo systemów oraz obiektów w transporcie

  Preferowane metody badawcze:

  • Badania eksperymentalne
  • Analiza systemowa
  • Modelowanie matematyczne i cyfrowe oraz symulacja komputerowa
  • Modelowanie i badania optymalizacyjne

  Uczestnictwo w pracach badawczo – wdrożeniowych dotyczących oceny stanu eksploatacji pojazdów szynowych; badania i oceny niezawodnościowe podstawowych typów lokomotyw spalinowych; oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym; postrzeganie stanu bezpieczeństwa w wybranych domenach publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach; modelowanie wprowadzania zmian do zastosowań w systemach zarządzania bezpieczeństwem systemów technicznych; modele niezawodności i bezpieczeństwa w transporcie lądowym; modele analityczne i komputerowe oraz badania symulacyjne systemów eksploatacji pojazdów lądowych; modele i badania optymalizacyjne systemów użytkowania i obsługiwania pojazdów lądowych; zaawansowane modele niezawodnościowe komponentów pojazdów transportu lądowego; integracja metod zarządzania ryzykiem zagrożeń w transporcie; zarządzanie ryzykiem zagrożeń w wybranych domenach transportu kolejowego; zarządzanie ryzykiem zagrożeń w wybranych domenach lotnictwa taktycznego sił powietrznych; zarządzanie ryzykiem zagrożeń na stanowiskach pracy w transporcie, przemyśle i usługach.

  Kontakt: adam.kadzinski@put.poznan.pl lub a.kadzinski@gmail.com

  Więcej
 • Harmonogram zajęć

  Harmonogram zajęć w ramach seminarium doktorskiego w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

  Data Godzina Temat zajęć
  20.11.2022 9.30 - 12.40 "Systemy zarządzania w transporcie"Prowadzący: dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSBSala: 107
  13.00 - 16.10 „Kształcenie doktorantów. Procedury nadawania stopni doktorskich.” Prawa i obowiązki doktorantów”
  „Wymagania formalne i merytoryczne dotyczące opracowania rozprawy doktorskiej”.Prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek SitarzSala: 107
  18.12.2022 9.30 - 12.40 "Sztuka przygotowania artykułu naukowego oraz zasady publikacji"Prowadzący: dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB/sala 227
  13.00 - 16.10 "Kultura języka- warsztaty"Prowadząca: dr Edyta Sadowska/sala 227
  15.01.2023 9.30 - 12.40 "Metody badań jakościowych" prof. dr hab. Łukasz Sułkowski / sala 227
  13.00 - 16.10 "Zarządzanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych" / sala 115Prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (2h), dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB (2h)
  26.02.2023(stacjonarnie) 9.30 - 12.40 "Współczesne problemy inżynierii lądowej i transportu"Prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek SitarzSala: Sala Senatu
  13.00 - 16.10 "Etyka badań naukowych"Prowadzący: dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ 
  19.03.2023(stacjonarnie) 9.30 - 12.40 Wykorzystywanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowychdr hab. inż. Sebastian Kot, prof. PCz   Sala: 107 (Sala Senatu)
  13.00 - 16.10 Jak napisać koncepcję rozprawy doktorskiej?dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB  Sala: 228
  16.04.2023 (stacjonarnie) 9.30 - 12.40

  Zarządzanie innowacjami w kontekście przemysłu 4.0 (dr hab. Paweł Poszytek, prof. PŚ)

  sala 228

  13.00 - 16.10

  Sztuka przygotowania artykułu naukowego (dr Marek Kalaman, prof. WSL)

  sala 115

  21.05.2023(stacjonarnie) 9.30 - 12.40 Budowa koncepcji rozprawy doktorskiej Warsztaty.prof. dr hab. Marek Sitarz
  SALA: 107
  13.00 - 16.10 Metody ilościowe w badaniach naukowychdr hab. Dominik Krężołek, prof. UE
  SALA: 107
  18.06.2023
  (online)
  9.30 - 12.40 Wprowadzenie do metod ilościowych, projektowanie badańdr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ
  13.00-16.10 Zarządzanie kapitałem ludzkim(dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. UW)

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji