Studia Doktoranckie

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB zostały przygotowane zarówno z myślą o absolwentach kierunków ekonomicznych, jak i osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają rozwijać swoją wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz umiejętności badawcze. Kompetencje zdobyte przez doktorantów podczas studiów doktoranckich w WSB umożliwią zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy i zbudowanie autorytetu eksperta.

Program kształcenia na studiach doktoranckich organizowanych przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB obejmuje indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz realizację programu studiów elastycznie dostosowywanego do zainteresowań i potrzeb doktorantów.

 • Program studiów

  Program 4-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich  w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Aktualne problemy naukowe nauk o zarządzaniu
  • Problem naukowy i zasady jego formułowania
  • Metody ilościowe w badaniach naukowych
  • Analiza danych jakościowych
  • Metodyka i organizacja badań empirycznych
  • Etyka pracy naukowej
  • Sztuka przygotowania tekstu naukowego
  • Zasady prezentowania tekstów i udział w konferencjach naukowych
  • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizie danych
  • Nowoczesne metody i techniki kształcenia

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji