Szkoła Doktorska

Kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Akademii WSB trwa 8 semestrów, w czasie których realizowane są m.in. zajęcia z zakresu danej dyscypliny i metodologii badań oraz warsztaty kształtujące umiejętności akademickie i kompetencje społeczne. Głównym celem jest wykształcenie u doktorantów umiejętności prowadzenia prac badawczych i badawczo-rozwojowych oraz umożliwienie przygotowania pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów rozprawy doktorskiej.

 • czas trwania studiów: 4 lata
 • nowoczesny, praktyczny, autorski program studiów
 • możliwość korzystania ze stypendiów doktoranckich już od I roku

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii WSB

 

 • DOKTORAT WDROŻENIOWY

  Akademia WSB w ramach Szkoły Doktorskiej realizuje program doktoratów wdrożeniowych, rozwijając w ten sposób współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedmiotem programu jest kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorstwami oraz wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danego przedsiębiorstwa oraz usprawnią jego funkcjonowanie

  Od 1 października 2019 r. w Akademii WSB realizowane jest kształcenie doktorantów w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”.  Realizacja badań naukowych przez doktorantów we współpracy ze światem biznesu umożliwia osiągnięcie efektów, które bez tej kooperacji nie byłyby możliwe. Opracowywanie nowych koncepcji, modeli, systemów i strategii oraz wykorzystywanie w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, w połączeniu z dużym doświadczeniem aplikacyjnym doktorantów, stanowi unikatową wartość dodaną przygotowywanych rozpraw doktorskich.

  Efektami nawiązanej w ramach programu współpracy z przedsiębiorstwami będą między innymi:

  • przygotowanie oraz wdrożenie procedury zarządzania projektami  w obszarze innowacji w przedsiębiorstwie z branży nawozowo-chemicznej,
  • usprawnienie funkcjonowania państwowych przywięziennych zakładów pracy oraz poprawa ich konkurencyjności,
  • stworzenie narzędzi wspomagających procesy decyzyjne w obszarze nowoczesnej mobilności,
  • stworzenie modelu zarządzania zrównoważonym rozwojem w branży chemicznej. 

  Od roku akademickiego 2020/2021 uczelnia rozpoczęła kształcenie doktorantów w ramach IV Edycji Programu „Doktorat wdrożeniowy”. W toku współpracy Uczelni z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego powstaną prace wdrożeniowe w dyscyplinach nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie, które usprawnią działanie przedsiębiorstw w następujących obszarach:

  • innowacyjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz przewozów pasażerskich,
  • zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w sytuacjach kryzysowych,
  • szkolenia pracowników w odniesieniu do wymagań kwalifikacyjnych i operacyjnych związanych z bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
  • zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w urzędzie metropolitarnym,
  • zarządzania kompetencjami pracowniczymi w przedsiębiorstwie B+R.

  Akademia WSB jest jedyną niepubliczną uczelnią, która w IV Edycji Programu została wyróżniona w Module II: „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

  W module dotyczącym sztucznej inteligencji w ramach wdrożeniowych rozpraw doktorskich planowane jest m.in. opracowanie modelu oceny i redefiniowania ryzyka ubezpieczeniowego opartego na sztucznej inteligencji czy modelu kultury bezpieczeństwa informacji, opartego na sztucznej inteligencji.

 • Kadra naukowa

  Prof. dr hab. Marek Lisiński

  Kierownik Szkoły doktorskiej Akademii WSB.

  Profesor nauk ekonomicznych. Obecnie Kierownik Katedry Zarządzania oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i jakości Akademii WSB.

  Zainteresowania naukowe Profesora dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzania strategicznego.

  Więcej

  dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  Zastępca Kierownika Szkoły doktorskiej Akademii WSB

  W Akademii WSB pełni funkcje Dyrektora Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną oraz Dyrektora Centrum Transferu Technologii, jest ekspertem opracowującym strategie współpracy transgranicznej. Pani Profesor jest również zaangażowana jako ewaluator programów europejskich: INTERREG VA Czechy-Polska; INTERREG VA Polska-Słowacja, INTERREG VA Polska-Saksonia oraz INTERREG VA Bałtyk Południowy, gdzie analizuje i ocenia efektywność współpracy terytorialnej i międzyorganizacyjnej w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowanych na integrację i budowę dobrych relacji pomiędzy sąsiadującymi społecznościami na pograniczach.

  Więcej

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej Akademii WSB

  • prof. dr hab. Roman Niestrój - Przewodniczący Rady, 
  • prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, 
  • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, 
  • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, 
  • dr Jolita Vveinhardt, prof. AWSB.

  Zarządzenie Rektora Akademii WSB nr 17/2020/2021 w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Akademii WSB

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji