A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Szkoła Doktorska

Kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Akademii WSB trwa 8 semestrów, w czasie których realizowane są m.in. zajęcia z zakresu danej dyscypliny i metodologii badań oraz warsztaty kształtujące umiejętności akademickie i kompetencje społeczne. Głównym celem jest wykształcenie u doktorantów umiejętności prowadzenia prac badawczych i badawczo-rozwojowych oraz umożliwienie przygotowania pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów rozprawy doktorskiej.

 • czas trwania studiów: 4 lata
 • nowoczesny, praktyczny, autorski program studiów
 • możliwość korzystania ze stypendiów doktoranckich już od I roku

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii WSB

 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Kierownik Szkoły doktorskiej oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Członek międzynarodowych stowarzyszeń badawczych (AAM, EURAM, IFERA, PGV). Specjalizuje się naukowo i biznesowo w zarządzaniu procesami cyfryzacji uczelni, w tym implementacją systemów informatycznych wspomagających procesy zarządcze i dydaktyczne uczelni.

W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree z amerykańskim Clark University. Pracuje również jako visiting profesor, prowadził wykłady i badania w kilkudziesięciu uniwersytetach na świecie m.in. Clark University, Universidad de Alcala, Universidad del Occidente, Universite de Grenoble, Temple University. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu programów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uczestniczy w pracach kilku międzynarodowych organizacji naukowych: American Academy of Management, International Family Enterprises Research Association, Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (Komitet Sterujący) oraz European Academy of Management. Przedstawiciel polskich organizacji w akredytacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych m.in. NCFMEA, ENQA, NEASC, CEEMAN, FEDE.

 

Więcej

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

Zastępca Kierownika Szkoły doktorskiej Akademii WSB

W Akademii WSB pełni funkcje Dyrektora Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną oraz Dyrektora Centrum Transferu Technologii, jest ekspertem opracowującym strategie współpracy transgranicznej. Pani Profesor jest również zaangażowana jako ewaluator programów europejskich: INTERREG VA Czechy-Polska; INTERREG VA Polska-Słowacja, INTERREG VA Polska-Saksonia oraz INTERREG VA Bałtyk Południowy, gdzie analizuje i ocenia efektywność współpracy terytorialnej i międzyorganizacyjnej w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowanych na integrację i budowę dobrych relacji pomiędzy sąsiadującymi społecznościami na pograniczach.

Więcej

samorzad.doktorantow@wsb.edu.pl

 • Harmonogram

  TERMINY ZAJĘĆ- SEMESTR LETNI 2023/2024

  24.03.2024 stacjonarnie w Akademii WSB

  9:00-13:30

  Systematyczny przegląd literatury w badaniach naukowych (wykład+ ćwiczenia) - dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

  13:45-16:10

  Klasyfikacja subdyscyplin w naukach o zarządzaniu i jakości- dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB

  21.04.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań ilościowych - dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW

  12:30-15:40

  Zarządzanie projektem badawczym - dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  12.05.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań jakościowych - dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

  12:30-15:40

  Narzędzia i technologie cyfrowe w badaniach naukowych cz. II - dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  09.06.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań ilościowych - dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW

  12:30-15:40

  Metody badań jakościowych - dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE