CEEPUS

Akademia WSB realizuje mobilności w ramach programu CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") którego celem jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

  • studenci,
  • studenci doktoranci,
  • pracownicy naukowi.

Obenie Akademia WSB realizuje mobilności w ramach sieci CIII-HU-1408-03-2122.

Wiecej informacji na:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus

Kontakt z koordynatorem programu z ramienia Akademii WSB: 

Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą

Paweł Urgacz
e-mail: purgacz@wsb.edu.pl

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji