Strategia umiędzynarodowienia

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

Dr Rafał Rębilas

Więcej

Akademia WSB nie tylko wyznacza standardy kształcenia na rynku polskim ale także ugruntowała swoją pozycję na rynkach zagranicznych stając się silnym instytucjonalnym partnerem w zakresie edukacji i badań. Potwierdzeniem tego jest wysokie 2. miejsce Akademii w rankingu umiędzynarodowienia. Odzwierciedla to budowany przez lata profil międzynarodowy. Możliwość realizacji części studiów zagranicą, zagranicznych praktyk zawodowych, programy pozwalające na zdobycie dwóch dyplomów równolegle, polskiego i zagranicznego, udział w wielu projektach międzynarodowych, to jedne z wielu możliwości jakie stwarzamy naszym studentom. Co równie ważne systematycznie poszerzamy ofertę programów prowadzonych w językach obcych, których obecnie realizujemy kilkanaście.  

Dzisiaj Akademia WSB to jedna z najczęściej wybieranych przez kandydatów zagranicznych uczelnia w Polsce i miejsce gdzie studenci polscy mają możliwość obcowania z kulturami niespotykanymi w innych ośrodkach akademickich. Blisko 2000 studentów zagranicznych z 50 krajów świata kształci się w naszych filiach studiując w języku angielskim, rosyjskim i polskim.

Współpraca z kilkaset instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie to wiele międzynarodowych projektów edukacyjnych i poza edukacyjnych realizowanych każdego roku. Uczymy się od najlepszych na świecie ale wyznaczamy też trendy umiędzynarodowienia i pomagamy uczelniom zagranicznym dzieląc się naszymi dobrymi praktykami chociażby w ramach projektów Interreg, Erasmus+ Strategic PartneshipsCapacity Building czy programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stawiamy na nowoczesną wiedzę specjalistyczną, najważniejsze kompetencje w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, ale ważny jest dla nas całościowy rozwój naszych studentów. To pozwala naszym absolwentom polskim i zagranicznym odnosić sukcesy zawodowe.  

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji