Forum umiędzynarodowienia

InterUni Forum Internacjonalizacji to wydarzenie unikalne w skali krajowej i rozpoznawalne już zagranicą. Od 2017 roku corocznie gromadzi ekspertów zagranicznych i krajowych podejmujących wspólnie najważniejsze problemy umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym. Wydarzenie ma na celu poszerzanie wiedzy, wymianę doświadczeń w zakresie: wsparcia studentów zagranicznych i budowania kompetencji międzykulturowych; zarządzania działaniami obsługi studenta zagranicznego; kształcenia w językach obcych; przezwyciężania problemów adaptacyjnych wśród studentów cudzoziemców; poszerzenia integracji oraz budowania postaw otwartości i tolerancji w kontekście uczelni i środowiska lokalnego. W forum uczestniczą studenci i pracownicy uczelni, eksperci w przedmiotowym zakresie, przedstawiciele krajowych i zagranicznych uczelni partnerskich. Tworzy platformę do dialogu pomiędzy grupami zaangażowanymi w proces obsługi i kształcenia studentów cudzoziemców i środowiskiem lokalnym.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji