Data

28.07.2022

4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

25 lipca otrzymaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej w Akademii WSB, która obejmowała lata 2017-2021.

Ewaluacja została przeprowadzona z uwzględnieniem trzech kryteriów:

  • poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności (publikacje);
  • efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (granty, usługi badawcze, komercjalizacja);
  • wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Akademia WSB otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w czterech dyscyplinach naukowych:

  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • pedagogika,
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • inżynieria lądowa i transport.

Nowością w ofercie kształcenia są uprawnienia do nadania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Akademia WSB otrzymała:

kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika,
kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

 

- Decyzja Ministra Edukacji i Nauki to potwierdzenie najwyższego poziomu kształcenia w Akademii WSB. To efekt pracy wielu osób, a przede wszystkim wyraz uznania dla osiągnięć naukowych naszej kadry akademickiej. Nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego stanowią kolejny krok przybliżający nas do realizacji jednego z pięciu strategicznych punktów rozwoju Akademii WSB, jakim jest Międzynarodowy Uniwersytet.

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor Akademii WSB

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji