Data

29.02.2024

Akademia WSB w „Złotej Piętnastce” Rankingu Programów MBA Perspektywy 2024

Studia Executive MBA na 4. miejscu, studia Master of Business Administration (partner EY) na 6. miejscu oraz studia MBA w Ochronie Zdrowia na 12. miejscu – to wynik najnowszego rankingu MBA Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, uznawanego za jeden z najbardziej prestiżowych i obiektywnych rankingów programów MBA w Polsce. Ranking opiera się na 5 rygorystycznie ocenianych kryteriach (Słuchacze programu, Kadra dydaktyczna programu, Merytoryczne cechy programu, Wsparcie kariery absolwentów oraz Ranga i prestiż programu), zawierających łącznie 28 wskaźników. W zestawieniu ogólnym oraz w każdej z kategorii znalazły się wszystkie oferowane przez Akademię WSB programy MBA.

Ponadto kadra MBA Akademii WSB została uznana za najlepszą w kraju (1. miejsce). To prestiżowe wyróżnienie jest wynikiem nie tylko doświadczenia biznesowego wykładowców, ale także ich dostępności dla słuchaczy, równości płci wśród kadry, a także wysokiej jakości naukowo-dydaktycznej trenerów i mentorów. Dzięki temu słuchacze Akademii WSB mają niepowtarzalną możliwość uczenia się od najlepszych, co bez wątpienia przekłada się na ich przyszłe sukcesy zawodowe.

Studia MBA oraz Executive MBA zostały uznane za najlepsze w Polsce także w kategorii „Słuchacze” (kolejno 1. i 2. miejsce). W ramach tego kryterium oceniano aspekty takie jak: proces rekrutacyjny, doświadczenie zawodowe kandydatów, szczegółowość kryteriów selekcyjnych oraz różnorodność uczestników pod względem narodowości oraz równowagi płci.

W kategorii "Merytoryczne cechy programu", stanowiącej najważniejszy element oceny z wagą 30%, studia MBA Akademii WSB zajęły 2. miejsce. Ta kategoria zwraca uwagę na jakość i kompletność kursów, wymaganą liczbę godzin oraz międzynarodowe doświadczenie zdobywane przez uczestników, co potwierdza ich międzynarodowy i kompleksowy charakter.

Wyniki Rankingu MBA Perspektywy 2024 są potwierdzeniem zaangażowania Akademii WSB w dostarczanie edukacji na najwyższym poziomie, z naciskiem na praktyczne aspekty kształcenia, które są niezbędne w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PARTNER KIERUNKU: EY)

EXECUTIVE MBA

MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY)

 

Cały Ranking i inne materiały dotyczące studiów MBA: mba.perspektywy.pl