Data

30.03.2021

Drugie spotkanie w ramach Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie

W ramach działalności Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie AWSB w dniu 30 marca br. odbył się otwarty wykład online dla wszystkich, którzy są zainteresowani badaniami z obszaru bezpieczeństwa. Gościem Akademii WSB był prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie Pan prof. dr hab. Andrzej Glen, który podzielił się swoją wiedzą na temat tożsamości nauk o bezpieczeństwie. 

Wykład obejmował zagadnienia nauk o bezpieczeństwie, kwestii cech odróżniających ją od innych dyscyplin, organizacji badań oraz zastosowania podejścia systemowego w badaniach bezpieczeństwa. W wykładzie licznie wzięli udział pracownicy naukowi i dydaktyczni Uczelni oraz partnerskich ośrodków akademickich, a także doktoranci i studenci Akademii WSB.

Treści wykładu jak i wnioski z dyskusji prowadzonej z Panem prof. drem hab. Andrzejem Glenem wskazują na to, że pierwotne dla wszelkich rozważań o tożsamości nauk o bezpieczeństwie jest współczesne rozumienie istoty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym sprowadzające się do standardów cywilizacyjnych i kulturowych człowieka, a jego kontekst w zależności od tych wymogów jest bardzo różny. Różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa występują również w obszarach tej samej cywilizacji i kultury, ponieważ jego poziom postrzegamy subiektywnie.

Wnioski z wykładu wskazują jednoznacznie na to, że istota badań prowadzonych w obrębie nauk o bezpieczeństwie sprowadza się między innymi do: poznania rodzajów podmiotów bezpieczeństwa (ich charakterystyk oraz związków zachodzących między nimi), badania form i sposobów zapewnienia im bezpieczeństwa oraz poznania metod i sposobów doskonalenia różnego rodzaju podmiotów bezpieczeństwa.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji