A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

28.07.2023

Kierunek lekarski w Akademii WSB

Akademia WSB otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.

Kształcenie na kierunku lekarskim, które rozpocznie się od 1 października 2023 r., jest kolejnym etapem w realizacji Strategii Uczelni - kształcenia przyszłych profesjonalistów z zakresu medycyny. Utworzenie kierunku lekarskiego to sukces będący wynikiem zaangażowania kadry akademickiej, wysiłku oraz kompetencji naszych interesariuszy 14 wielospecjalistycznych podmiotów leczniczych. Studia na kierunku lekarskim w Akademii WSB to zintegrowanie tradycyjnych narzędzi kształcenia z innowacyjnymi rozwiązaniami w dydaktyce i medycynie od wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości przez zaawansowane narzędzia diagnostyczne po algorytmy sztucznej inteligencji (AI), to możliwość łączenia od pierwszych lat studiów w 14 partnerskich podmiotach leczniczych wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi, w tym właściwą komunikacją z pacjentem czy pracą w różnych zespołach terapeutycznych i badawczych.

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Akademii WSB

Naszym celem jest przygotowanie wykwalifikowanych lekarzy, którzy będą w stanie skutecznie pracować w opiece zdrowotnej i wykorzystywać w procesie leczenia innowacyjne technologie, z którymi zapoznają się w trakcie kształcenia w Akademii WSB i w partnerskich Szpitalach.

Więcej

Kształcenie realizowane będzie m.in. w Pracowni wirtualnej rzeczywistości, Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej z bazą wielospecjalistycznych oddziałów naszych medycznych partnerów przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem pracy reprezentujący wiele różnych dziedzin medycyny – anestezjologię, medycynę rodzinną, endokrynologię, diabetologię, chirurgię, ortopedię, hematologię, radioterapię, psychiatrię, stomatologię, a także patomorfologię, anatomię, epidemiologię i biostatystykę. Wybitni profesorowie o imponującym dorobku naukowym starać się będą przekazać młodym adeptom medycyny to, co jest ważne w życiu naukowym, klinicznym i wyczulić na pewne sytuacje, jakie mogą ich spotkać w późniejszej praktyce lekarskiej. Zespół nauczycieli akademickich przygotuje studentów na spotkanie z pacjentami, którzy bardzo często wymagają interdyscyplinarnej opieki.

Akademia WSB zawsze dążyła do zapewnienia wysokiej jakości edukacji, a wprowadzenie kierunku lekarskiego stanowi kolejny krok w realizacji tego celu.

 

Szczegółowe zasady, w tym terminy rekrutacji są dostępne TUTAJ

 

Akademia WSB prowadzi kształcenie także na kierunkach medycznych:

FIZJOTERAPIA

RATOWNICTWO MEDYCZNE

PIELĘGNIARSTWO

KOSMETOLOGIA