Data

12.11.2021

Regulamin V Konkursu Fotograficznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wspólnej fotograficznej zabawy!

Regulamin V Konkursu Fotograficznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku

„Moje miejsce na ziemi”

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

2.Celem konkursu jest pokazanie piękna naszej Ojczyzny obserwowanego i utrwalanego na fotografiach przez słuchaczy uniwersytetów III wieku. Tegoroczny Konkurs jest przewidziany w trzech kategoriach tematycznych: architektura, przyroda/natura, człowiek.

3. Organizator zobowiązuje się zaprezentować nagrodzone i najciekawsze prace na wystawie w siedzibie Akademii WSB i ewentualnych sponsorów . Wernisaż wystawy połączony z uroczystym rozdaniem nagród zaplanowany jest w maju 2022 r. O dokładnym terminie wernisażu powiadomimy wszystkich zainteresowanych. Będzie nam miło gościć Państwa na tej uroczystości w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

II. UCZESTNICY:

1.      Do tegorocznego konkursu zapraszamy również wszystkich słuchaczy UTW z woj. małopolskiego.

2.      W konkursie mogą więc wziąć udział słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. śląskiego, łódzkiego i woj. małopolskiego.

3.      Zdjęcia mogą przesyłać wyłącznie autorzy fotografii.

4.      Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie jury.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Fotografie do konkursu należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl w terminie do 15 marca 2022 r.

2. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie w każdej kategorii ( o wyborze kategorii i przynależności fotografii do kategorii decyduje uczestnik konkursu ) zapisane w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi i wymiarach minimum 20x30 cm.

3. Każda fotografia musi zostać zapisana w oddzielnym pliku, którego wielkość nie może przekroczyć 10 MB. Nazwa pliku będzie uważana za tytuł fotografii. W prawym dolnym rogu fotografii prosimy o umieszczenie nazwiska autora.

4. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

5. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.

6. W e-mailu, w którym są przesyłane zdjęcia na konkurs powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko uczestnika
  • numer telefonu kontaktowego
  • data i miejsce wykonania fotografii
  • przypisanie danej fotografii do kategorii konkursu
  • nazwa UTW, którego autor jest słuchaczem.

IV. JURY

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez organizatora.

2. Ocena fotografii będzie uwzględniać ich walory artystyczne, a także jakość i oryginalność.

3. Jury wybierze prace nagrodzone i zakwalifikowane na pokonkursową wystawę.

4. Przewidziane są nagrody za najciekawsze zdjęcia w każdej kategorii, możliwe są wyróżnienia i nagrody od ewentualnych sponsorów oraz nagroda od internautów przyznana w konkursie internetowym.

5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

6. Decyzje jury są ostatecznie.

7. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.

8. Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę zostaną powiadomieni e-mailowo na adres, z którego wysłano fotografie na konkurs oraz zaproszeni na wernisaż wystawy.

 

V. PRAWA AUTORSKIE

Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:

  •  jest autorem fotografii
  • przesłane fotografie nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich
  • posiada do niej wszelkie prawa włącznie z zezwoleniem osób na niej przedstawionych do wykorzystania wizerunku tychże osób
  • zezwala organizatorowi na nieodpłatne publiczne wykorzystanie przesłanych fotografii, poprzez ich zaprezentowanie na zorganizowanych wystawach oraz na stronach internetowych Organizatora i ewentualnych sponsorów, a także na opatrzenie prac imieniem i nazwiskiem autora
  • zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych fotografii, powielanie, drukowanie oraz ich przystosowanie w celu zaprezentowania wyróżnionych prac.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE:

Formularz zgłoszeniowy uczestnika - Kliknij i wypełnij

W razie potrzeby informacji dotyczących konkursu udziela:

Koordynator UTW przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 295 93 93

e-mail: adubiel@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji