A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

VI Konferencja Naukowa „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” ***„Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”

Akademia WSB wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej zapraszają do udziału w VI Konferencji Naukowej z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” *** „Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)"

Termin konferencji: 29 marca 2023 r. (środa)
Formuła konferencji: hybrydowa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia

Cykl konferencji poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauki o zarządzaniu i jakości. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widzianych z perspektywy współczesnych kontynuacji. Celem jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego naszych naukowych przodków.

Pierwsza konferencja odbyła się w roku 2017 i nawiązywała do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój był ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego (1866-1933), światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania. W 2018 roku odbyła się druga konferencja, poświęcona dorobkowi profesora Edwina Hauswalda (1868-1942), który był specjalistą w zakresie maszynoznawstwa i organizacji. Patronem trzeciej konferencji, zorganizowanej w 2019 roku, był inżynier Piotr Drzewiecki (1865-1943), jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, działacz społeczny, pierwszy prezydent Warszawy w odrodzonej Polsce. W 2020 roku przypadała 150. rocznica urodzin profesora Aleksandra Rotherta (1870-1937), który był przede wszystkim inżynierem elektrykiem i pionierem rozwiązań opartych na prądzie zmiennym, ale także znaczącym przedstawicielem naukowego zarządzania. W roku 2021 z powodu pandemii konferencja nie odbyła się. Wznowiona została w 2022 roku, kiedy to przypadała 140. rocznica urodzin profesora Stanisława Bieńkowskiego (1882-1958), inżyniera mechanika i organizatora produkcji, ale też ekonomisty i współzałożyciela Akademii Handlowej w Krakowie (poprzedniczki obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Należał on do kolejnej generacji naukowców w stosunku do poprzednich patronów naszego cyklu konferencji i oprócz osiągnięć czysto naukowych po II wojnie światowej znacząco przyczynił się do odbudowania w Polsce ruchu naukowego zarządzania.

Konferencję w roku 2023 postanowiono poświęcić profesorowi Zygmuntowi Rytlowi (1880-1947), współpracownikowi prof. Karola Adamieckiego, po jego śmierci kontynuatorowi jego działalności dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej, a po II wojnie światowej współorganizatorowi Akademii Handlowej, poprzedniczki obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia