O konferencji

Od wielu lat w naszym kraju rośnie liczba dzieci i uczniów potrzebujących zapewnienia dodatkowej pomocy i wsparcia w kształceniu, a tym samym – stworzenia im specjalnych warunków rozwoju oraz zorganizowania kształcenia dostosowanego do ich potrzeb i możliwości. Taka sytuacja wymaga podjęcia szybkich i szeroko zakrojonych działań, aby każde dziecko i uczeń mogli korzystać z edukacji o wysokiej jakości. Wychodząc na przeciw potrzebom dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2017 r. podjęło szereg prac nad przygotowaniem polskich przedszkoli i szkół do wprowadzenia systemu edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Prace te były i są realizowane w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej we współpracy z Europejską Agencją do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.  

Działania podjęte przez resort objęły m.in.: 

 • wskazanie założeń zmian legislacyjnych oraz planu ich wprowadzania w życie; 
 • opracowanie założeń i standardów wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci i wsparcia dla ich rodzin; 
 • wprowadzenie biopsychospołecznego modelu diagnozowania dzieci, uczniów i środowiska w oparciu o Międzynarodową klasyfikację funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF); \
 • opracowanie narzędzi diagnostycznych do oceny potrzeb dzieci i uczniów. 

Edukacja o wysokiej jakości, to również nowe zadania dla poradni psychologiczno-pedagogicznych: ocena funkcjonowania dziecka lub ucznia i jego środowiska, wskazanie zarówno ich potencjału, jak i trudności, na jakie natrafiają, pomoc w kształceniu i udzielanie wsparcia dzieciom, uczniom, rodzicom, nauczycielom i specjalistom. 

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące kwestie: 

 • zmiany legislacyjne związane z edukacją dla wszystkich; 
 • założenia i standardy wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci i wsparcia ich rodzin; 
 • standardy diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocena funkcjonalna dzieci i uczniów w poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
 • poradnia jako jednostka wspierająca dzieci, uczniów, rodziny, nauczycieli we wprowadzaniu zmian. 

Pierwszy dzień poświęcony będzie: 

 • kolejnym etapom wprowadzania zmian i rozwiązaniom legislacyjnym; 
 • platformie informatycznej, wspierającej proces oceny funkcjonalnej i udzielanie wsparcia dla dzieci, uczniów, rodzin szkół i placówek;
 • założeniom i standardom wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci (WWRD) i wsparcia dla rodzin; 
 • aktualizacji wiedzy i praktyki w stosowaniu metody biofeedback. 

Dzień drugi: 

 • wykłady i warsztaty poświęcone standardom diagnozy/oceny funkcjonalnej w poradnictwie (m.in. w oparciu o ICF), dokumentowania pracy zespołu WWRD oraz metodzie biofeedback 

Dzień trzeci: 

 • prezentacja Skoordynowanego modelu wsparcia międzysektorowego   

Konferencja adresowana jest w szczególności do dyrektorów, nauczycieli-psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, a także w przedszkolach, szkołach i placówkach 

Miejsce: konferencja odbędzie się w dniach 26-27 września br. w Ustroniu w Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10 

Organizator: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji