A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Idea Jubileuszowej XXXV LSMP

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagożek i pedagogów. W ramach tych Szkół stwarzane są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Zajęcia odbywają się w kilku wypróbowanych już formach, jak wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wizyty studyjne, wystąpienia i prezentacje dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Wartość Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w procesie wspierania środowiska akademickiego pedagogów jest bezcenna. Szkoła znacznie wykracza poza ramy tradycyjnych konferencji, urasta do rangi instytucji z własną kulturą. Osoby zainteresowane poznaniem historii Szkół, ich idei i klimatu zachęcamy do lektury publikacji dotyczących LSMP.

E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy KNP PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury czasopisma Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN - Parezji pod redakcją dr hab. Alicji Korzenieckiej-Bondar, prof. UwB, które stanowi pokłosie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów.

Głównym zadaniem czasopisma jest promowanie nowatorskich i nieoczywistych rozwiązań, koncepcji opracowywanych przez humanistów zaangażowanych na rzecz edukacji, nie godzących się na banał, pozór i „równanie w dół”. Jesteśmy otwarci na niesztampowe perspektywy, idee, metody badania oraz opisy rzeczywistości edukacyjnej i społecznej. Pragniemy publikować teksty wprowadzające do dyskursu naukowego oryginalne tematy, perspektywy teoretyczne oraz badawcze.

Czasopismo ma patronat Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Redagowane jest przez zespół pracowników naukowo–dydaktycznych z różnych ośrodków naukowych a wydawane przez Uniwersytet w Białymstoku. Czasopismo umieszczone jest wykazie czasopism punktowanych (20 punktów).

Aktualne i archiwalne numery są dostępne na stronie czasopisma www.parezja.uwb.edu.pl