Dział Projektów Krajowych

Zadaniem Działu Projektów Krajowych jest realizacja projektów dla studentów, wykładowców akademickich oraz odbiorców wiedzy spoza środowiska akademickiego.

Projekty te realizowane są z wykorzystaniem środków pochodzących m.in. z:

  • programów Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
  • Narodowego Banku Polskiego,
  • Funduszy EOG.