Harmonogramy

Absolwent uniwersalny

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-PU25/19

Harmonogram zajęć dla studentów realizowanych w ramach projektu (do pobrania):

Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-O015/17

Harmonogram zajęć dla studentów realizowanych w ramach projektu (do pobrania):

PoMOOCny e-learning

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-W058/18

I edycja kursów e-learningowych luty 2021 - wrzesień 2021

II edycja kursów e-learningowych październik 2021 - luty 2022

 • Narzędzia cyfrowej gospodarki
 • MOOC Statystyki
 • Statistic
 • MOOC Matematyki
 • Mathematics
 • Zarządzanie procesem uczenia się
 • Budowanie kwestionariuszy ankiet w badaniach ilościowych

Jak zapisać się na kurs? / How to join to the course?

KROK 1/ STEP 1-  Zapisz się na kurs:  TUTAJ  /  Join to the course: HERE 

KROK 2 / STEP 2 -  Załóż konto na platformie Navoica: TUTAJ  /  Create an account on Navoica: HERE

KROK 3 / STEP 3 -  Wejdź w "Katalog kursów": TUTAJ  /  Enter the "Course list": HERE  
                        Zazanacz organizatora "Akademia WSB"  /  Choose an organizer "WSB University" 
                        Wybierz swój kurs  /  Choose your course 

 

 

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Numer projektu: POWR.03.02.00-00-I028/16-00

Harmonogram realizacji działań w projekcie znajduje się na stronie projektu: HARMONOGRAM/PLAN ZAJĘĆ

 

Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A059/19

 

Dostępne formy wsparcia:

 • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe - mgr Maciej Sadowski
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do października 2023 roku
  - indywidualna lub grupowa forma zajęć
  - rodzaj zajęć: siłownia, zajęcia na pływalni, ćwiczenia usprawniające i korekcyjne, gry i zabawy ruchowe

 • Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne - dr Radosław Molenda
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do października 2023 roku
  - indywidualna forma zajęć
  - doraźne wsparcie psychologiczne studentów z niepełnosprawnością, psychoterapia terapeutyczna, praca z osobami z zespołem Aspergera i autystycznymi

 • Doradztwo personalno-zawodowe - mgr Weronika Żurek
  - rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do czerwca 2023 roku
  - indywidualna forma zajęć
  - doradztwo zawodowe i personalne dla OzN, poszukiwanie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb konkretnego studenta z niepełnosprawnością, doradztwo personalne dla pracowników AWSB

Osoby, które chcą skorzystać z wybranej formy/form wsparcia prosimy o kontakt z Panią
mgr Sylwią Bartelą, Specjalistą ds. dostępności mailowo sbartela@wsb.edu.pl lub telefoniczne
32 295 93 83 w celu ustalenia terminu i formy zajęć.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji