Realizowane projekty Ministerstwa Edukacji i Nauki

Festiwal Nauki Akademii WSB

Termin realizacji: 01.12.2021 r. – 30.06.2022 r.
Wartość projektu: 33 335,00 zł
Numer projektu: SNOP/SN/515329/2021

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Podstawowym celem projektu jest popularyzacja osiągnięć naukowych oraz promocja nauki poprzez organizację przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. Uczestnicy Festiwalu Nayki będą mieli możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy merytorycznej i umiejętności pod nadzorem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej Akademii WSB oraz zaproszonych gości. Mottem przewodnim Festiwalu będzie: „CZŁOWIEK INSPIRACJĄ NAUKI”.

Podczas Festiwalu zostaną poruszone zagadnienia z następujących obszarów tematycznych:

 • nowoczesne technologie,
 • sztuczna Inteligencja,
 • innowacje,
 • green Economy,
 • eco-innowacje,
 • nowoczesny Biznes, 
 • przedsiębiorczość,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • well-being,
 • transport i Elektromobilność,
 • logistyka przyszłości.

Koło naukowe Ingeniatus w służbie dostępności kultury

Termin realizacji: 09.06.2021 r. – 09.06.2022 r.
Wartość projektu: 47 760,00 zł
Numer projektu: SKN/SN/498586/2021

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności opracowania i analizy danych statystycznych oraz prezentacja uzyskanych wyników w anglojęzycznych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS lub Web of Science.
Projekt realizowany jest przez członków koła naukowego Ingeniatus działającego przy Akademii WSB.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

 • szkolenia z zakresu obsługi programu SPSS,
 • warsztaty obejmujące przygotowanie anglojęzycznego artykułu naukowego,
 • zadanie badawcze "Nowe technologie jako wsparcie transgranicznych podmiotów kultury pogranicza polsko-czeskiego w walce z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19” wraz z opracowaniem wyników.

 

Słyszeć dobrze – Koło naukowe Fizjoterapii w służbie dzieciom

Termin realizacji: 09.06.2021 – 09.06.2022
Wartość projektu: 67 660,00 zł
Numer projektu: SKN/SN/498600/2021

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

Głównym celem projektu jest  objęcie opieką diagnostyczno-terapeutyczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym, u których występują problemy w nauce i w codziennym funkcjonowaniu dziecka, w kontekście zdiagnozowania zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Projekt realizowany jest przez członków Koła Naukowego Fizjoterapii działającego przy Akademii WSB we współpracy z Fundacją In Corpore.

W ramach projektu przprowadzone zostaną:

 • szkolenia z obsługi oprogramowania Statistica,
 • szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • szkolenia z zakresu przeprowadzania testów MOXO, BASD i uwagi słuchowej oraz stymulacji audio-psycholingwistycznej metodą Tomatisa,
 • badania, testy oraz proces diagnozy i terapii dzieci z problemami o podłożu zaburzeń przetwarzania słuchowego z udziałem studentów wraz z opracowaniem wyników. 

Ponadto, powstanie publikacja dotycząca problematyki zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, która przekazana zostanie nauczycielom i rodzicom uczniów szkół podstawowych w celach popularyzacyjnych i profilaktycznych. Zorganizowana zostanie również konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Praktyków "Diagnostyka funkcjonalna w praktyce", podczas której studenci zaprezentują wyniki swoich badań.

Koło naukowe ITLogis w służbie dostępności transportu publicznego


Termin realizacji: 09.06.2021 r. – 09.06.2022 r.
Wartość projektu: 42 960,00 zł
Numer projektu: SKN/SN/496703/2021

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności opracowania i analizy danych statystycznych oraz kompetencji miękkich związanych z prezentacją wyników badań naukowych.
Projekt realizowany jest przez członków koła naukowego ITLogis działającego przy Akademii WSB.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

 • szkolenia z zakresu obsługi programu SPSS,
 • szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • zadanie badawcze "Badanie dostępności oraz barier w komunikacji publicznej na terenie GZM ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej ruchowości” wraz z opracowaniem wyników.
   

Na przekór metryce – osoby 50+ i seniorzy na srebrnym rynku pracy

Termin realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wartość projektu: 225 720,00 zł
Numer projektu: SONP/SN/468593/2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka.

Celem główny projektu jest wzmocnienie dostępności rynku pracy dla osób w wieku przed- i emerytalnym. 

W ramach projektu: 

 • opracowany zostanie serwis internetowy dla seniorów poszukujących pracy czy wolontariatu,
 • eksperci Akademii opracują poradnik dla seniorów, wskazujący jak szukać pracy oraz poradnik dla firm, wskazujący jak efektywnie wykorzystywać potencjał starszych pracowników,
 • opracowana zostanie mapa rozwoju osobistego seniora, z wykazem kursów, szkoleń, wolontariatu, inicjatyw dla seniorów,
 • zorganizowana zostanie konferencja „Senior w pracy. Siła srebrnego pokolenia”, promująca ideę pracy na emeryturze,
 • realizowane będą warsztaty tematyczne, pozwalające uzyskać zatrudnienie w nowych, ciekawych zawodach, jak np. animator czasu wolnego, prezenter muzyczny, dziennikarz nowych
  mediów, fotograf i realizator obrazu filmowego,
 • możliwe będzie skorzystanie z indywidualnych konsultacji doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier,
 • zorganizowane zostaną Senioralne Targi Pracy z galą „Pracodawca Przyjazny Seniorom”.

Świat oczami naukowców Akademii WSB

Termin realizacji: 01.07.2020 r. – 30.09.2022 r.
Wartość projektu: 398 310,00 zł
Numer projektu: SONP/SN/462913/2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka.

Celem głównym projektu jest ukazanie przydatności wiedzy akademickiej w życiu codziennym dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i zaprezentowanie jej w przystępny, zrozumiały dla każdej grupy wiekowej, sposób.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia:

 • informatyczne (od wiedzy najprostszej dotyczącej podstaw korzystania z komputera po wiedzę tajemną z zakresu programowania),
 • z zakresu zarządzania projektami (wskazujące jak korzystać z metod zarządzania w życiu codziennym czy jak wykorzystać wiedzę prawną),
 • z zakresu bezpieczeństwa (od bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, przez bezpieczeństwo medyczne czy prowadzenia samochodu po cyberbezpieczne zachowania w sieci komputerowej),
 • z zakresu fizjoterapii (dbania o swoje zdrowie, kondycję fizyczną, szybką reakcję w sytuacjach problemów zdrowotnych).

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji