Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Industry 5.0”, która odbędzie się w Akademii WSB w formule online, w dniach 17-18 czerwca 2021 r.

Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze Industry 5.0, nowoczesnych technologii i szeroko pojętych innowacji.

Uczestnikami konferencji będą wybitni, międzynarodowi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie nowoczesnych technologii; jak również przedstawiciele środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki, kultury, edukacji i inni praktycy zainteresowani problematyką Industry 5.0.

Zapraszamy do rejestracji: TUTAJ

Prosimy o rejestrację do dnia 15.06.2021 r.

Konferencja finansowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 018/RID/2018/19

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia 

dr Marcin Lis
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

 __________

We would like to invite you to participate in the International Scientific Conference "Industry 5.0", which will take place online at WSB University, on 17-18 June, 2021.

The aim of the conference is an international exchange of ideas, research results and practical experience in the field of Industry 5.0, new technologies and innovations.

The conference participants will include international scientists specialised in the field of innovation and entrepreneurship, as well as representatives of business community, non-governmental organisations, local government units and representatives of science, culture, education and other practitioners interested in innovation and entrepreneurship.

We invite you to register: REGISTER HERE

Please register by 15.06.2021.

Conference is funded under the program of the Minister of Science and Higher Education titled “Regional Initiative of Excellence” in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19

Participation in the conference is free of charge.

Chairpersons of the conference

Assoc. Prof. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, PhD
Vice Rector for Science and Education

Marcin Lis, PhD
Vice Rector for Student Affairs and Environment Cooperation

WSB University
Cielaka Street 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza