Kalendarium/ Conference Calendar

Prosimy o rejestrację w poniższych terminach:

  • Rejestracja z wystąpieniem do dnia 30.05.2021.
  • Rejestracja bez czynnego udziału do dnia 15.06.2021.

W przypadku zgłoszenia chęci wystąpienia podczas konferencji w jednym z trzech paneli tematycznych w dniu 18.06.2021 r., prosimy o przesłanie prezentacji multimedialnej na adres e-mail: industry5.0@wsb.edu.pl do dnia 30.05.2021 r. w celu weryfikacji i przypisania do odpowiedniej sesji tematycznej.

Niedostarczenie prezentacji we wskazanym terminie będzie skutkowało usunięciem z panelu tematycznego.

Panele tematyczne:
18.06.2021 (piątek), godz: 14:15 – 15:30

Panel Tematyczny 1 TECHNOLOGIE INDUSTRY 5.0
Panel Tematyczny 2 NOWOCZESNE PROCESY
Panel Tematyczny 3 KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Link do rejestracji: link

Prosimy o przysłanie artykułu do dnia 31.07.2021 r. Po pozytywnej recenzji zostanie on opublikowany w jednym z czasopism naukowych. Więcej informacji na temat publikacji w zakładce Publikacje konferencyjne.

_____________

Please register by the following dates:

  • Registration with an article: 30.05.2021.
  • Registration without active participation: 15.06.2021.

For those who have applied to present during the conference in one of the thematic sessions on 18th June, please send a power-point presentation to the email address: industry5.0@wsb.edu.pl by 30.05.2021 for verification and assignment to the appropriate thematic session.

Not submitting a presentation will result in removal from the thematic session.

Thematic sessions:
18.06.2021 (Friday), 14:15 - 15:30

Thematic session 1 INDUSTRY 5.0 TECHNOLOGIES
Thematic session 2 INNOVATIVE PROCESSES
Thematic session 3 COMPETENCIES FOR THE FUTURE 

Registration link: link

We kindly ask to submit the paper by 31.07.2021. After positive review, it will be published in one of the scientific journals. For more information on publication, please see the Paper Submission.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji