Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Industry 5.0”, która odbędzie się w Akademii WSB w formule online, w dniu 3 czerwca 2022 r.

Celem konferencji jest wymiana wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze nowoczesnych technologii, dyskusja na temat inteligentnych rozwiązań i firm przyszłości w globalnej gospodarce, a co za tym idzie zbliżającym się kolejnym etapem industrializacji - Industry 5.0.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele praktyki gospodarczej, naukowcy oraz specjaliści z dziedziny nowoczesnych technologii, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia innowacyjności, nowoczesnych procesów, inteligentnych rozwiązań oraz niezbędnych kompetencji przyszłości.

Zapraszamy do rejestracji

Prosimy o rejestrację do dnia 31.05.2022 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

 __________

We would like to invite you to participate in the International Scientific Conference "Industry 5.0", which will take place online at WSB University, on 3 June, 2022.

The aim of the conference is an international exchange of ideas, research results and practical experience in the field of Industry 5.0, new technologies and innovations.

The conference participants will include international scientists specialised in the field of innovation and entrepreneurship, as well as representatives of business community, non-governmental organisations, local government units and representatives of science, culture, education and other practitioners interested in innovation and entrepreneurship.

Registration link

Please register by 31.05.2022.

Participation in the conference is free of charge.

 

Chairpersons of the conference

Assoc. Prof. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, PhD
Vice Rector for Science and Education

Assoc. Prof. Marcin Lis, PhD
Vice Rector for Student Affairs and Environment Cooperation

WSB University
Cielaka Street 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza