A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Tematyka konferencji / Conference topics

Celem konferencji jest wymiana wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze szeroko pojętych innowacji, nowoczesnych technologii i Industry 5.0.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska nauki, kultury, edukacji, pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz środowisk biznesowych: menedżerów, animatorów, praktyków zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Szczególne zaproszenie kierujemy do studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką Industry 5.0 i nowoczesnych technologii.

Tematyka konferencji: 

 • Industry 5.0
 • Firmy przyszłości
 • Nowe technologie
 • Inteligente rozwiązania przyszłości
 • Przywództwo w czasach industry 5.0
 • Sztuczna inteligencja
 • Kompetencje przyszłości
 • Nowoczesne procesy

_____

The aim of the conference is an exchange of ideas, research results and practical experience in the field of innovations, new technologies and Industry 5.0.

We invite to participate in the conference international scientists specialised in the field of innovation and entrepreneurship, as well as representatives of business community, non-governmental organisations, local government units and representatives of science, culture, education and other practitioners interested in innovation and entrepreneurship.

Conferece topics:

 • Industry 5.0
 • Companies of the future
 • Cutting-egde technologies
 • Intelligent solutions
 • Leadership in times of Industry 5.0
 • Artificial intelligence
 • Competencies for the future
 • Modern processes